SFS 2008:676 Förordning om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor

080676.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1982:996) om rikets
indelning i domsagor;

utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver att förordningen (1982:996) om rikets indelning i

domsagor

1

ska ha följande lydelse.

I uppställningen nedan anges vilka tingsrätter med tillhörande domsagor
som ska finnas i Sverige. Tingsrätterna ska ha kanslier på de orter som anges
i uppställningen. Tingsställen ska finnas på kansliorterna och får finnas
också på de andra orter som anges i uppställningen.

Tingsrätt/

I domsagan

Kansliorter

Ytterligare

Domsaga

ingående

med tings-

tingsställe

kommun(er)

ställe

Under Hovrätten för Nedre Norrland

Sundsvalls

Sundsvall

Sundsvall

Timrå
�&nge

�&ngermanlands

Härnösand

Härnösand �rnsköldsvik

Kramfors
Sollefteå
�rnsköldsvik

�stersunds

Berg

�stersund

Bräcke
Härjedalen
Krokom
Ragunda
Strömsund
�&re

�stersund

1

Förordningen omtryckt 2001:1303. Senaste lydelse 675. �ndringen innebär att

�&ngermanlands tingsrätts kansli i �rnsköldsvik utgår ur förordningen och att det i
stället inrättas ett tingsställe i �rnsköldsvik.

SFS 2008:676

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

2

SFS 2008:676

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)