SFS 2008:677 Förordning om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor

080677.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1982:996) om rikets
indelning i domsagor;

utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver att förordningen (1982:996) om rikets indelning i

domsagor

1

ska ha följande lydelse.

I uppställningen nedan anges vilka tingsrätter med tillhörande domsagor
som ska finnas i Sverige. Tingsrätterna ska ha kanslier på de orter som anges
i uppställningen. Tingsställen ska finnas på kansliorterna och får finnas
också på de andra orter som anges i uppställningen.

Tingsrätt/

I domsagan

Kansliorter

Ytterligare

Domsaga

ingående

med tings-

tingsställe

kommun(er)

ställe

Under Hovrätten för Västra Sverige

Varbergs

Falkenberg

Varberg

Kungsbacka

Kungsbacka
Varberg

Göteborgs

Göteborg

Göteborg

Härryda
Kungälv
Mölndal
Partille
�ckerö

Uddevalla

Lysekil

Uddevalla

Strömstad

Munkedal
Orust
Sotenäs
Stenungsund

1

Förordningen omtryckt 2001:1303. Senaste lydelse 676. �ndringen innebär att

Mölndals tingsrätt utgår ur förordningen.

SFS 2008:677

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

6

SFS 2008:645�689

background image

2

SFS 2008:677

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Strömstad
Tanum
Tjörn

Uddevalla

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)