SFS 2008:701 Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)

080701.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft117{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft118{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:208px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116"><b>F�rordning<br/>om �ndring i fastighetstaxeringsf�rordningen <br/>(1993:1199);</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 26 juni 2008.</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver att 3 kap. 1 och 3 �� och 8 kap. 1 � fastighetstaxe-</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ringsf�rordningen (1993:1199) ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:9px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:381px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:9px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft15"> </p> <p style="position:absolute;top:381px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft15"> </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:407px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:405px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft19">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">Skatteverket ska framst�lla f�rteckningar �ver vissa f�rs�ljningar av</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">fastigheter (</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft110"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:424px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft111"><i>lagfartsuppgifter</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft11">). Lagfartsuppgifter �ver f�rs�ljningar av obe-</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft117">byggd mark ska fortl�pande �verl�mnas till Lantm�teriet. Lagfartsuppgifter<br/>�ver andra f�rs�ljningar ska fortl�pande �verl�mnas till de tj�nstem�n som<br/>Lantm�teriet har utsett att bitr�da Skatteverket enligt 19 kap. 3 och 5 �� fas-<br/>tighetstaxeringslagen (1979:1152). </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:531px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft19">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:531px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">Lantm�teriet ska l�mna bitr�de vid unders�kning som ska f�retas en-</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ligt 19 kap. 3 </p> <p style="position:absolute;top:548px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft10">och 5 �� fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Skatteverket</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r meddela f�reskrifter om p� vilket s�tt bitr�de ska l�mnas. </p> <p style="position:absolute;top:9px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:611px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>8 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:636px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft19">3</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:637px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">Lantm�teriet ska l�mna n�dv�ndigt bitr�de under f�rberedelsearbetet</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft117">med s�rskild fastighetstaxering. Skatteverket f�r, efter samr�d med Lantm�-<br/>teriet, meddela f�reskrifter om i vilken utstr�ckning bitr�de ska l�mnas.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:708px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 september 2008.</p> <p style="position:absolute;top:743px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:779px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">STEN TOLGFORS</p> <p style="position:absolute;top:796px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft117">Fredrik L�fstedt<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:914px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft113"> </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft114">Senaste lydelse 2003:963.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft113"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft114">Senaste lydelse 2003:963.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft113"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft114">Senaste lydelse 2003:963.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>SFS 2008:701</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft118">Utkom fr�n trycket<br/>den 8 juli 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i fastighetstaxeringsf�rordningen
(1993:1199);

utf�rdad den 26 juni 2008.

Regeringen f�reskriver att 3 kap. 1 och 3 �� och 8 kap. 1 � fastighetstaxe-

ringsf�rordningen (1993:1199) ska ha f�ljande lydelse.

3 kap.

1 �

1

Skatteverket ska framst�lla f�rteckningar �ver vissa f�rs�ljningar av

fastigheter (

lagfartsuppgifter

). Lagfartsuppgifter �ver f�rs�ljningar av obe-

byggd mark ska fortl�pande �verl�mnas till Lantm�teriet. Lagfartsuppgifter
�ver andra f�rs�ljningar ska fortl�pande �verl�mnas till de tj�nstem�n som
Lantm�teriet har utsett att bitr�da Skatteverket enligt 19 kap. 3 och 5 �� fas-
tighetstaxeringslagen (1979:1152).

3 �

2

Lantm�teriet ska l�mna bitr�de vid unders�kning som ska f�retas en-

ligt 19 kap. 3

och 5 �� fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Skatteverket

f�r meddela f�reskrifter om p� vilket s�tt bitr�de ska l�mnas.

8 kap.

1 �

3

Lantm�teriet ska l�mna n�dv�ndigt bitr�de under f�rberedelsearbetet

med s�rskild fastighetstaxering. Skatteverket f�r, efter samr�d med Lantm�-
teriet, meddela f�reskrifter om i vilken utstr�ckning bitr�de ska l�mnas.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 september 2008.

P� regeringens v�gnar

STEN TOLGFORS

Fredrik L�fstedt
(Finansdepartementet)

1

Senaste lydelse 2003:963.

2

Senaste lydelse 2003:963.

3

Senaste lydelse 2003:963.

SFS 2008:701

Utkom fr�n trycket
den 8 juli 2008

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;