SFS 2008:713 Lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

080713.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.