SFS 2008:714 Förordning om ändring i förordningen (2007:1364) om Arbetsförmedlingens samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program

080714.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.