SFS 2008:716 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta

080716.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande av
uppgift om Riksbankens referensränta;

beslutat den 30 juni 2008.

Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den

1 juli�31 december 2008 är 4,5 procent.

På Riksbankens vägnar

ANDERS VREDIN

Kristina Löfstrand


SFS 2008:716

Utkom från trycket
den 15 juli 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008