SFS 2008:717 Lag om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

080717.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:10px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:10px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft117{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft118{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116"><b>Lag<br/>om signalspaning i <br/>f�rsvarsunderr�ttelseverksamhet;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 10 juli 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:359px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>1 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">I f�rsvarsunderr�ttelseverksamhet enligt lagen (2000:130) om f�r-</p> <p style="position:absolute;top:377px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft117">svarsunderr�ttelseverksamhet f�r den myndighet som regeringen best�mmer<br/>(</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft18"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:394px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>signalspaningsmyndigheten</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:394px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft11">) inh�mta signaler i elektronisk form vid signal-</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft117">spaning. Signalspaning i f�rsvarsunderr�ttelseverksamhet f�r endast ske i de<br/>fall regeringen eller, enligt regeringens best�mmande, en myndighet n�r-<br/>mare best�mt inriktningen av signalspaningen.</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Om det �r n�dv�ndigt f�r f�rsvarsunderr�ttelseverksamheten f�r signaler i</p> <p style="position:absolute;top:482px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">elektronisk form inh�mtas vid signalspaning �ven f�r att </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">1. f�lja f�r�ndringar i signalmilj�n i omv�rlden, den tekniska utveck-</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">lingen och signalskyddet, samt </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">2. fortl�pande utveckla den teknik och metodik som beh�vs f�r att be-</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">driva verksamhet enligt denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:588px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>2 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:588px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Inh�mtning som sker i tr�d f�r endast avse signaler som f�rs �ver Sve-</p> <p style="position:absolute;top:606px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">riges gr�ns i tr�d som �gs av en operat�r.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:641px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>3 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Inh�mtning av signaler i tr�d skall ske automatiserat. S�dan inh�mt-</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft117">ning f�r endast avse signaler som identifierats genom s�kbegrepp. �ven vid<br/>annan automatiserad inh�mtning skall s�kbegrepp anv�ndas f�r identifiering<br/>av signaler. </p> <p style="position:absolute;top:712px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">S�kbegreppen skall utformas och anv�ndas s� att de medf�r ett s� begr�n-</p> <p style="position:absolute;top:730px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft117">sat intr�ng som m�jligt i den personliga integriteten. S�kbegreppen f�r inte<br/>vara direkt h�nf�rliga till en viss fysisk person om det inte �r av synnerlig<br/>vikt f�r verksamheten.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:800px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>4 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:800px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">I lagen (2000:130) om f�rsvarsunderr�ttelseverksamhet finns best�m-</p> <p style="position:absolute;top:818px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft117">melser om regeringens och myndigheters inriktning av s�dan verksamhet.<br/>En inriktning av signalspaningen f�r inte avse endast en viss fysisk person.</p> <p style="position:absolute;top:853px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen best�mmer inriktningen av den verksamhet som bedrivs en-</p> <p style="position:absolute;top:871px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ligt 1 � andra stycket.</p> <p style="position:absolute;top:888px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringens beslut om inriktning av signalspaningsverksamheten skall</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">f�reg�s av samr�d med den myndighet som avses i 6 �.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft112">Prop. 2006/07:63, bet. 2007/08:F�U15, rskr. 2007/08:266.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>SFS 2008:717</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft118">Utkom fr�n trycket<br/>den 22 juli 2008</p> <p style="position:absolute;top:13px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"> </p> <p style="position:absolute;top:974px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">2* </p> <p style="position:absolute;top:13px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft115"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:974px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft115"><i>SFS 2008:717719</i></p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:717</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>5 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft21">F�r en myndighets n�rmare inriktning av signalspaning enligt 1 � f�r-</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">sta stycket kr�vs tillst�nd, om inte inriktningen har angetts av regeringen el-<br/>ler Regeringskansliet. Ett tillst�nd f�r ges f�r h�gst sex m�nader fr�n dagen<br/>f�r beslutet och kan efter f�rnyad pr�vning f�rl�ngas med h�gst sex m�na-<br/>der i taget.</p> <p style="position:absolute;top:160px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Tillst�nd f�r endast ges f�r inriktning som �r f�renlig med lagen</p> <p style="position:absolute;top:177px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">(2000:130) om f�rsvarsunderr�ttelseverksamhet. Tillst�nd f�r endast l�mnas<br/>om syftet med inriktningen v�ger klart tyngre �n det integritetsintr�ng som<br/>inh�mtning i enlighet med inriktningen kan inneb�ra och detta syfte inte kan<br/>tillgodoses p� ett mindre ingripande s�tt. Tillst�nd f�r inte l�mnas om inrikt-<br/>ningen endast avser en viss fysisk person.</p> <p style="position:absolute;top:266px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">I br�dskande fall f�r inriktning anges utan att tillst�nd har l�mnats. Inrikt-</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">ningen skall d� omedelbart anm�las till den myndighet som skall l�mna till-<br/>st�nd. Finner tillst�ndsmyndigheten att det saknas f�ruts�ttningar f�r till-<br/>st�nd, skall signalspaningsmyndigheten underr�ttas. Verksamheten med an-<br/>ledning av inriktningen skall d� omedelbart avbrytas.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:372px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>6 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft21">Tillst�nd enligt 5 � l�mnas av den myndighet som regeringen best�m-</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">mer. Myndigheten skall vara frist�ende fr�n signalspaningsmyndigheten.<br/>Pr�vning av tillst�nd skall ske i en enhet inom myndigheten vars ledam�ter<br/>utses av regeringen f�r en best�md tid, minst fyra �r. Ordf�randen och vice<br/>ordf�randen skall vara eller ha varit ordinarie domare. �vriga ledam�ter<br/>skall utses bland personer som f�reslagits av partigrupperna i riksdagen.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:495px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>7 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft21">Upptagning eller uppteckning av uppgifter som inh�mtats enligt denna</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">lag skall omg�ende f�rst�ras om inneh�llet </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">1. ber�r en viss fysisk person och har bed�mts sakna betydelse f�r verk-</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">samhet som avses i 1 �, </p> <p style="position:absolute;top:566px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">2. avser uppgifter f�r vilka tystnadsplikt g�ller enligt 3 kap. 3 � tryckfri-</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">hetsf�rordningen eller 2 kap. 3 � yttrandefrihetsgrundlagen, eller som omfat-<br/>tas av efterforskningsf�rbudet i 3 kap. 4 � tryckfrihetsf�rordningen eller 2<br/>kap. 4 � yttrandefrihetsgrundlagen, eller</p> <p style="position:absolute;top:636px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">3. omfattar uppgifter i meddelanden som avses i 27 kap. 22 � r�tteg�ngs-</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">balken.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:689px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>8 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:137px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:689px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft21">Underr�ttelser med uppgifter som inh�mtats enligt denna lag skall rap-</p> <p style="position:absolute;top:707px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">porteras till ber�rda myndigheter i enlighet med vad som f�reskrivs i lagen<br/>(2000:130) om f�rsvarsunderr�ttelseverksamhet. Om uppgifterna ber�r en<br/>viss fysisk person, f�r rapporteringen endast avse f�rh�llanden som �r av be-<br/>tydelse i de h�nseenden som anges i 1 � den lagen.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:795px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>9 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:144px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:795px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft21">Signalspaningsmyndigheten f�r f�r den verksamhet som anges i 1 �</p> <p style="position:absolute;top:813px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">andra stycket, enligt regeringens n�rmare best�mmande, etablera och upp-<br/>r�tth�lla samarbete i signalspaningsfr�gor med andra l�nder och internatio-<br/>nella organisationer.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:883px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>10 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:883px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft21">Den myndighet som regeringen best�mmer skall kontrollera att denna</p> <p style="position:absolute;top:901px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">lag f�ljs. Kontrollen skall s�rskilt avse granskning av s�kbegrepp som avses<br/>i 3 �, f�rst�ring av uppgifter som avses i 7 � samt rapportering enligt 8 �. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2008:717</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Myndigheten f�r besluta att viss inh�mtning skall upph�ra eller att upp-</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">tagning eller uppteckning av inh�mtade uppgifter skall f�rst�ras, om det vid<br/>kontroll framkommer att inh�mtningen inte �r f�renlig med denna lag eller<br/>annars utg�r ett intr�ng i enskildas r�ttigheter som inte st�r i rimlig propor-<br/>tion till syftet med verksamheten.</p> <p style="position:absolute;top:160px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Beslut enligt andra stycket skall fattas av en enhet inom myndigheten vars</p> <p style="position:absolute;top:177px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">ledam�ter utses av regeringen f�r en best�md tid, minst fyra �r. Ordf�randen<br/>och vice ordf�randen skall vara eller ha varit ordinarie domare. �vriga leda-<br/>m�ter skall utses bland personer som f�reslagits av partigrupperna i riksda-<br/>gen. Om uppgifterna enligt denna paragraf och 6 � fullg�rs av samma myn-<br/>dighet, f�r de ledam�ter som pr�var fr�gor om tillst�nd inte delta vid beslut<br/>enligt andra stycket. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:301px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>11 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft31">Inom signalspaningsmyndigheten skall det finnas ett r�d med uppgift</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">att ut�va fortl�pande insyn i de �tg�rder som vidtas f�r att s�kerst�lla inte-<br/>gritetsskyddet i signalspaningsverksamheten. R�dets ledam�ter utses av re-<br/>geringen f�r viss tid. R�det skall rapportera sina iakttagelser till signalspa-<br/>ningsmyndighetens ledning och, om r�det finner att det finns sk�l f�r det, till<br/>den myndighet som avses i 10 �.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:424px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>12 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft31">I lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation finns best�mmel-</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">ser om operat�rers skyldighet att �verf�ra signaler f�r att m�jligg�ra in-<br/>h�mtning enligt denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:495px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>13 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft31">Beslut enligt denna lag f�r inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:189px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:531px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2009.</p> <p style="position:absolute;top:567px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">FREDRIK REINFELDT</p> <p style="position:absolute;top:620px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft35">STEN TOLGFORS<br/>(F�rsvarsdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft41">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft41">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om signalspaning i
f�rsvarsunderr�ttelseverksamhet;

utf�rdad den 10 juli 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs f�ljande.

1 �

I f�rsvarsunderr�ttelseverksamhet enligt lagen (2000:130) om f�r-

svarsunderr�ttelseverksamhet f�r den myndighet som regeringen best�mmer
(

signalspaningsmyndigheten

) inh�mta signaler i elektronisk form vid signal-

spaning. Signalspaning i f�rsvarsunderr�ttelseverksamhet f�r endast ske i de
fall regeringen eller, enligt regeringens best�mmande, en myndighet n�r-
mare best�mt inriktningen av signalspaningen.

Om det �r n�dv�ndigt f�r f�rsvarsunderr�ttelseverksamheten f�r signaler i

elektronisk form inh�mtas vid signalspaning �ven f�r att

1. f�lja f�r�ndringar i signalmilj�n i omv�rlden, den tekniska utveck-

lingen och signalskyddet, samt

2. fortl�pande utveckla den teknik och metodik som beh�vs f�r att be-

driva verksamhet enligt denna lag.

2 �

Inh�mtning som sker i tr�d f�r endast avse signaler som f�rs �ver Sve-

riges gr�ns i tr�d som �gs av en operat�r.

3 �

Inh�mtning av signaler i tr�d skall ske automatiserat. S�dan inh�mt-

ning f�r endast avse signaler som identifierats genom s�kbegrepp. �ven vid
annan automatiserad inh�mtning skall s�kbegrepp anv�ndas f�r identifiering
av signaler.

S�kbegreppen skall utformas och anv�ndas s� att de medf�r ett s� begr�n-

sat intr�ng som m�jligt i den personliga integriteten. S�kbegreppen f�r inte
vara direkt h�nf�rliga till en viss fysisk person om det inte �r av synnerlig
vikt f�r verksamheten.

4 �

I lagen (2000:130) om f�rsvarsunderr�ttelseverksamhet finns best�m-

melser om regeringens och myndigheters inriktning av s�dan verksamhet.
En inriktning av signalspaningen f�r inte avse endast en viss fysisk person.

Regeringen best�mmer inriktningen av den verksamhet som bedrivs en-

ligt 1 � andra stycket.

Regeringens beslut om inriktning av signalspaningsverksamheten skall

f�reg�s av samr�d med den myndighet som avses i 6 �.

1

Prop. 2006/07:63, bet. 2007/08:F�U15, rskr. 2007/08:266.

SFS 2008:717

Utkom fr�n trycket
den 22 juli 2008

2*

SFS 2008:717719

background image

2

SFS 2008:717

5 �

F�r en myndighets n�rmare inriktning av signalspaning enligt 1 � f�r-

sta stycket kr�vs tillst�nd, om inte inriktningen har angetts av regeringen el-
ler Regeringskansliet. Ett tillst�nd f�r ges f�r h�gst sex m�nader fr�n dagen
f�r beslutet och kan efter f�rnyad pr�vning f�rl�ngas med h�gst sex m�na-
der i taget.

Tillst�nd f�r endast ges f�r inriktning som �r f�renlig med lagen

(2000:130) om f�rsvarsunderr�ttelseverksamhet. Tillst�nd f�r endast l�mnas
om syftet med inriktningen v�ger klart tyngre �n det integritetsintr�ng som
inh�mtning i enlighet med inriktningen kan inneb�ra och detta syfte inte kan
tillgodoses p� ett mindre ingripande s�tt. Tillst�nd f�r inte l�mnas om inrikt-
ningen endast avser en viss fysisk person.

I br�dskande fall f�r inriktning anges utan att tillst�nd har l�mnats. Inrikt-

ningen skall d� omedelbart anm�las till den myndighet som skall l�mna till-
st�nd. Finner tillst�ndsmyndigheten att det saknas f�ruts�ttningar f�r till-
st�nd, skall signalspaningsmyndigheten underr�ttas. Verksamheten med an-
ledning av inriktningen skall d� omedelbart avbrytas.

6 �

Tillst�nd enligt 5 � l�mnas av den myndighet som regeringen best�m-

mer. Myndigheten skall vara frist�ende fr�n signalspaningsmyndigheten.
Pr�vning av tillst�nd skall ske i en enhet inom myndigheten vars ledam�ter
utses av regeringen f�r en best�md tid, minst fyra �r. Ordf�randen och vice
ordf�randen skall vara eller ha varit ordinarie domare. �vriga ledam�ter
skall utses bland personer som f�reslagits av partigrupperna i riksdagen.

7 �

Upptagning eller uppteckning av uppgifter som inh�mtats enligt denna

lag skall omg�ende f�rst�ras om inneh�llet

1. ber�r en viss fysisk person och har bed�mts sakna betydelse f�r verk-

samhet som avses i 1 �,

2. avser uppgifter f�r vilka tystnadsplikt g�ller enligt 3 kap. 3 � tryckfri-

hetsf�rordningen eller 2 kap. 3 � yttrandefrihetsgrundlagen, eller som omfat-
tas av efterforskningsf�rbudet i 3 kap. 4 � tryckfrihetsf�rordningen eller 2
kap. 4 � yttrandefrihetsgrundlagen, eller

3. omfattar uppgifter i meddelanden som avses i 27 kap. 22 � r�tteg�ngs-

balken.

8 �

Underr�ttelser med uppgifter som inh�mtats enligt denna lag skall rap-

porteras till ber�rda myndigheter i enlighet med vad som f�reskrivs i lagen
(2000:130) om f�rsvarsunderr�ttelseverksamhet. Om uppgifterna ber�r en
viss fysisk person, f�r rapporteringen endast avse f�rh�llanden som �r av be-
tydelse i de h�nseenden som anges i 1 � den lagen.

9 �

Signalspaningsmyndigheten f�r f�r den verksamhet som anges i 1 �

andra stycket, enligt regeringens n�rmare best�mmande, etablera och upp-
r�tth�lla samarbete i signalspaningsfr�gor med andra l�nder och internatio-
nella organisationer.

10 �

Den myndighet som regeringen best�mmer skall kontrollera att denna

lag f�ljs. Kontrollen skall s�rskilt avse granskning av s�kbegrepp som avses
i 3 �, f�rst�ring av uppgifter som avses i 7 � samt rapportering enligt 8 �.

background image

3

SFS 2008:717

Myndigheten f�r besluta att viss inh�mtning skall upph�ra eller att upp-

tagning eller uppteckning av inh�mtade uppgifter skall f�rst�ras, om det vid
kontroll framkommer att inh�mtningen inte �r f�renlig med denna lag eller
annars utg�r ett intr�ng i enskildas r�ttigheter som inte st�r i rimlig propor-
tion till syftet med verksamheten.

Beslut enligt andra stycket skall fattas av en enhet inom myndigheten vars

ledam�ter utses av regeringen f�r en best�md tid, minst fyra �r. Ordf�randen
och vice ordf�randen skall vara eller ha varit ordinarie domare. �vriga leda-
m�ter skall utses bland personer som f�reslagits av partigrupperna i riksda-
gen. Om uppgifterna enligt denna paragraf och 6 � fullg�rs av samma myn-
dighet, f�r de ledam�ter som pr�var fr�gor om tillst�nd inte delta vid beslut
enligt andra stycket.

11 �

Inom signalspaningsmyndigheten skall det finnas ett r�d med uppgift

att ut�va fortl�pande insyn i de �tg�rder som vidtas f�r att s�kerst�lla inte-
gritetsskyddet i signalspaningsverksamheten. R�dets ledam�ter utses av re-
geringen f�r viss tid. R�det skall rapportera sina iakttagelser till signalspa-
ningsmyndighetens ledning och, om r�det finner att det finns sk�l f�r det, till
den myndighet som avses i 10 �.

12 �

I lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation finns best�mmel-

ser om operat�rers skyldighet att �verf�ra signaler f�r att m�jligg�ra in-
h�mtning enligt denna lag.

13 �

Beslut enligt denna lag f�r inte �verklagas.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2009.

P� regeringens v�gnar

FREDRIK REINFELDT

STEN TOLGFORS
(F�rsvarsdepartementet)

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;