SFS 2008:729 Förordning om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens

080729.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft37{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft38{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft39{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft310{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft311{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft312{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft313{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2007:1470) om <br/>yrkesf�rarkompetens;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 31 juli 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2007:1470) om yrkes-</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">f�rarkompetens</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:359px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 3 kap. 1 �, 4 kap. 1 �, rubriken till 8 kap. samt bilagan ska ha f�l-</p> <p style="position:absolute;top:377px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">jande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft14"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:394px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:394px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att det i f�rordningen ska inf�ras en ny paragraf, 8 kap. 4 �, samt n�r-</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">mast f�re 8 kap. 4 � en ny rubrik av f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft14"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:429px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att det i f�rordningen n�rmast f�re 8 kap. 1 � ska inf�ras en ny rubrik</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">som ska lyda F�reskrifter.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:492px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>3 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:518px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">En kurs om fortbildning f�r f�rare ska omfatta minst 35 timmar. Den</p> <p style="position:absolute;top:535px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">f�r delas upp i delkurser som omfattar minst sju timmar vardera.</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enskilda moment i kursen f�r innefatta simulatortr�ning eller distansun-</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">dervisning.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:616px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:641px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">V�gverket ska utf�rda ett yrkeskompetensbevis om grundl�ggande</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">kompetens till en f�rare som </p> <p style="position:absolute;top:677px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11"> uppfyller �lderskraven i 3 kap. 37 �� lagen (2007:1157) om yrkes-</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">f�rarkompetens,</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft112"> har genomg�tt en grundutbildning,<br/> har avlagt godk�nt prov, och<br/> innehar f�rarbeh�righet f�r det fordon som grundutbildningen avser. <br/>R�tten att f� ut ett yrkeskompetensbevis f�rfaller tv� �r efter det att f�ra-</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ren avlagt ett godk�nt prov.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:827px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>8 kap. Bemyndiganden m.m.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:853px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Avgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:879px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>4 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:879px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Best�mmelser om att ta ut avgift enligt denna f�rordning finns i f�r-</p> <p style="position:absolute;top:897px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ordningen (2001:652) om avgifter inom v�gtrafikomr�det.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:933px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna f�rordning tr�der i kraft den 10 september 2008.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2008:729</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 12 augusti 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:729</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:107px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">�SA TORSTENSSON</p> <p style="position:absolute;top:124px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft23">Jenny Forkman<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2008:729</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft33"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:501px;white-space:nowrap" class="ft34"><i>Bilaga</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft35"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:97px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft312"><b>F�rteckning �ver �mnen och m�l som det h�nvisas till i 2 kap. 1 �, <br/>3 kap. 2 � och 5 kap. 3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:137px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:167px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft313">Krafter som p�verkar fordon i r�relse, hur v�xell�dan b�st utnyttjas i<br/>f�rh�llande till fordonets last och v�gf�rh�llanden, ber�kning av fordo-<br/>nets eller fordonst�gets nyttolast, f�rdelning av lasten, effekter av �ver-<br/>belastning p� en axel, fordonsstabilitet och gravitationscentrum.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft33"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:264px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><i>2. Till�mpning av best�mmelser</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:144px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:290px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">F�r samtliga k�rkort</p> <p style="position:absolute;top:316px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">2.1 M�l: att k�nna till sociala f�rh�llanden och best�mmelser inom v�g-</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft31">transportsektorn.</p> <p style="position:absolute;top:359px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft313">Maximala arbetstider inom transportsektorn, principer i, till�mpning<br/>och konsekvenser av r�dets f�rordning (EEG) nr 3821/85 av den<br/>20 december 1985 om f�rdskrivare vid v�gtransporter</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:149px;white-space:nowrap" class="ft37"> </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:441px;white-space:nowrap" class="ft38">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:394px;left:445px;white-space:nowrap" class="ft31"> och Europapar-</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft313">lamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006<br/>om harmonisering av viss sociallagstiftning p� v�gtransportomr�det<br/>och om �ndring av r�dets f�rordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr<br/>2135/98 samt om upph�vande av r�dets f�rordning (EEG) nr 3820/85</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft37"> </p> <p style="position:absolute;top:463px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft38">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:465px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31">,</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft313">p�f�ljder vid bristande eller felaktig anv�ndning eller manipulering av<br/>f�rdskrivaren, kunskaper om sociala f�rh�llanden inom v�gtransport-<br/>sektorn: r�ttigheter och skyldigheter f�r f�rare i fr�ga om grundl�g-<br/>gande kompetens och fortbildning.</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft31">K�rkort C, C + E</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:596px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft313">Transport av s�rskilda passagerargrupper, s�kerhetsutrustning i bussen,<br/>s�kerhetsb�lten, lastning av fordonet.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft33"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:658px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><i>3. H�lsa, v�gtrafiks�kerhet och milj�s�kerhet, service, logistik</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:684px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">F�r samtliga k�rkort</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft39"> </p> <p style="position:absolute;top:924px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft39">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft310"> </p> <p style="position:absolute;top:926px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft311">EGT L 370, 31.12.1985, s. 8 (Celex 31985R3821).</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft39"> </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft39">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft310"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft311">EUT L 102, 11.4.2006, s. 1 (Celex 32006R0561).</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft41">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft41">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2007:1470) om
yrkesf�rarkompetens;

utf�rdad den 31 juli 2008.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2007:1470) om yrkes-

f�rarkompetens

dels

att 3 kap. 1 �, 4 kap. 1 �, rubriken till 8 kap. samt bilagan ska ha f�l-

jande lydelse,

dels

att det i f�rordningen ska inf�ras en ny paragraf, 8 kap. 4 �, samt n�r-

mast f�re 8 kap. 4 � en ny rubrik av f�ljande lydelse,

dels

att det i f�rordningen n�rmast f�re 8 kap. 1 � ska inf�ras en ny rubrik

som ska lyda F�reskrifter.

3 kap.

1 �

En kurs om fortbildning f�r f�rare ska omfatta minst 35 timmar. Den

f�r delas upp i delkurser som omfattar minst sju timmar vardera.

Enskilda moment i kursen f�r innefatta simulatortr�ning eller distansun-

dervisning.

4 kap.

1 �

V�gverket ska utf�rda ett yrkeskompetensbevis om grundl�ggande

kompetens till en f�rare som

 uppfyller �lderskraven i 3 kap. 37 �� lagen (2007:1157) om yrkes-

f�rarkompetens,

 har genomg�tt en grundutbildning,
 har avlagt godk�nt prov, och
 innehar f�rarbeh�righet f�r det fordon som grundutbildningen avser.
R�tten att f� ut ett yrkeskompetensbevis f�rfaller tv� �r efter det att f�ra-

ren avlagt ett godk�nt prov.

8 kap. Bemyndiganden m.m.

Avgifter

4 �

Best�mmelser om att ta ut avgift enligt denna f�rordning finns i f�r-

ordningen (2001:652) om avgifter inom v�gtrafikomr�det.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 10 september 2008.

SFS 2008:729

Utkom fr�n trycket
den 12 augusti 2008

background image

2

SFS 2008:729

P� regeringens v�gnar

�SA TORSTENSSON

Jenny Forkman
(N�ringsdepartementet)

background image

3

SFS 2008:729

Bilaga

F�rteckning �ver �mnen och m�l som det h�nvisas till i 2 kap. 1 �,
3 kap. 2 � och 5 kap. 3 �

Krafter som p�verkar fordon i r�relse, hur v�xell�dan b�st utnyttjas i
f�rh�llande till fordonets last och v�gf�rh�llanden, ber�kning av fordo-
nets eller fordonst�gets nyttolast, f�rdelning av lasten, effekter av �ver-
belastning p� en axel, fordonsstabilitet och gravitationscentrum.

2. Till�mpning av best�mmelser

F�r samtliga k�rkort

2.1 M�l: att k�nna till sociala f�rh�llanden och best�mmelser inom v�g-

transportsektorn.

Maximala arbetstider inom transportsektorn, principer i, till�mpning
och konsekvenser av r�dets f�rordning (EEG) nr 3821/85 av den
20 december 1985 om f�rdskrivare vid v�gtransporter

1

och Europapar-

lamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006
om harmonisering av viss sociallagstiftning p� v�gtransportomr�det
och om �ndring av r�dets f�rordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr
2135/98 samt om upph�vande av r�dets f�rordning (EEG) nr 3820/85

2

,

p�f�ljder vid bristande eller felaktig anv�ndning eller manipulering av
f�rdskrivaren, kunskaper om sociala f�rh�llanden inom v�gtransport-
sektorn: r�ttigheter och skyldigheter f�r f�rare i fr�ga om grundl�g-
gande kompetens och fortbildning.

K�rkort C, C + E

Transport av s�rskilda passagerargrupper, s�kerhetsutrustning i bussen,
s�kerhetsb�lten, lastning av fordonet.

3. H�lsa, v�gtrafiks�kerhet och milj�s�kerhet, service, logistik

F�r samtliga k�rkort

1

EGT L 370, 31.12.1985, s. 8 (Celex 31985R3821).

2

EUT L 102, 11.4.2006, s. 1 (Celex 32006R0561).

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;