SFS 2008:733 Förordning om upphävande av Kungl. Maj:ts kungörelse (1970:738) om läkemedelsförsörjningen vid sjukvårdsinrättningarna

080733.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om upph�vande av Kungl. Maj:ts kung�relse <br/>(1970:738) om l�kemedelsf�rs�rjningen vid <br/>sjukv�rdsinr�ttningarna;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:308px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 14 augusti 2008.</p> <p style="position:absolute;top:343px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver att Kungl. Maj:ts kung�relse (1970:738) om l�ke-</p> <p style="position:absolute;top:360px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">medelsf�rs�rjningen vid sjukv�rdsinr�ttningarna ska upph�ra att g�lla vid<br/>utg�ngen av augusti 2008.</p> <p style="position:absolute;top:413px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:449px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">G�RAN H�GGLUND</p> <p style="position:absolute;top:466px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft17">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS 2008:733</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 26 augusti 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om upph�vande av Kungl. Maj:ts kung�relse
(1970:738) om l�kemedelsf�rs�rjningen vid
sjukv�rdsinr�ttningarna;

utf�rdad den 14 augusti 2008.

Regeringen f�reskriver att Kungl. Maj:ts kung�relse (1970:738) om l�ke-

medelsf�rs�rjningen vid sjukv�rdsinr�ttningarna ska upph�ra att g�lla vid
utg�ngen av augusti 2008.

P� regeringens v�gnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2008:733

Utkom fr�n trycket
den 26 augusti 2008

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;