SFS 2008:737 Förordning om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

080737.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.