SFS 2008:739 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

080739.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft36{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft37{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft38{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft39{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft310{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft311{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft312{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft313{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2001:650) om <br/>v�gtrafikregister;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 21 augusti 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver att 5 kap. 6 � f�rordningen (2001:650) om v�gtra-</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">fikregister och bilaga 2 till f�rordningen ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:386px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft15"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:412px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>6</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:412px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft11"> </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft15"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:412px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>�</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:412px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft11"> N�r V�gverket f�r en underr�ttelse fr�n Rikspolisstyrelsen enligt 2 �,</p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">4 � andra stycket eller 5 � ska verket, med de begr�nsningar som framg�r av<br/>tredje stycket, l�mna uppgifterna till den ber�rda l�nsstyrelsen om uppgif-<br/>terna avser </p> <p style="position:absolute;top:482px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft110">1. en innehavare av g�llande k�rkortstillst�nd, k�rkort eller traktorkort, <br/>2. den f�r vilken tid f�r �terkallelse tills vidare eller sp�rrtid enligt k�r-</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">kortslagen (1998:488) har beslutats men �nnu inte l�pt ut, den f�r vilken<br/>sp�rrtiden l�pt ut och k�rkort f�r utf�rdas utan krav p� k�rkortstillst�nd eller<br/>f�rarprov enligt 5 kap. 14 � andra stycket k�rkortslagen (1998:488), den f�r<br/>vilken tid f�r villkorlig k�rkorts�terkallelse enligt lagen (1998:489) om f�r-<br/>s�ksverksamhet med villkorlig k�rkorts�terkallelse har beslutats men �nnu<br/>inte l�pt ut, </p> <p style="position:absolute;top:624px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft110">3. en innehavare av utl�ndskt k�rkort som �r permanent bosatt i Sverige, <br/>4. en innehavare av g�llande taxif�rarlegitimation, <br/>5. den f�r vilken tid f�r �terkallelse tills vidare av taxif�rarlegitimation<br/>enligt yrkestrafiklagen (1998:490) har beslutats men �nnu inte l�pt ut, <br/>6. den som har g�llande tillst�nd att driva yrkesm�ssig trafik eller n�gon<br/>annan pr�vad som avses i 2 kap. 6 eller 7 � yrkestrafiklagen, <br/>7. den som har g�llande tillst�nd att driva biluthyrning eller n�gon annan<br/>pr�vad som avses i 8 eller 9 � lagen (1998:492) om biluthyrning.<br/>Till uppgifterna ska fogas de uppgifter i fr�ga om k�rkortsregistreringen</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">enligt bilaga 2 punkterna 13 eller yrkestrafikregistreringen f�r personen<br/>som l�nsstyrelsen beh�ver f�r pr�vningen. </p> <p style="position:absolute;top:818px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Uppgifterna ska dock inte l�mnas till l�nsstyrelsen om underr�ttelsen en-</p> <p style="position:absolute;top:836px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">dast avser brott som sammanlagt har f�ranlett penningb�ter till ett belopp<br/>som understiger 1 200 kronor. Detta g�ller dock inte om den som uppgiften<br/>avser under de senaste fem �ren har befunnits skyldig till n�got annat brott<br/>som avses i 2 �.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:925px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 oktober 2008.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2008:739</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 september 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:739</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:107px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">�SA TORSTENSSON</p> <p style="position:absolute;top:124px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft23">Jonas Ragell<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2008:739</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft33"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:486px;white-space:nowrap" class="ft34"><i>Bilaga 2</i></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft35"> </p> <p style="position:absolute;top:70px;left:535px;white-space:nowrap" class="ft36">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:107px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft312">I v�gtrafikregistret ska i fr�ga om k�rkortsregistreringen f�ljande uppgifter<br/>f�ras in.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft37"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:624px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38"><b>5. Uppgifter om k�rkortstillverkning</b></p> <p style="position:absolute;top:16px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft39"> </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft39">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft310"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft311">Senaste lydelse 2007:47. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft37"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:159px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38"><b>Uppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:159px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft313"><b>Myndighet som svarar f�r att<br/>uppgift f�rs in i registret</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft38"><b>S�rskilda regler</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft37"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:237px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38"><b>4. F�rarprovsuppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:272px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft312">Uppgift om genomf�rt kunskaps-<br/>eller k�rprov som anges i 3 kap. 4 �<br/>k�rkortslagen (1998:488)</p> <p style="position:absolute;top:272px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft312">V�gverket<br/>Uppgiften ska gallras fem �r efter<br/>det att provet genomf�rdes</p> <p style="position:absolute;top:343px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft312">Uppgift om bokning av kunskaps-<br/>eller k�rprov enligt 3 kap. 4 � k�r-<br/>kortslagen (1998:488)</p> <p style="position:absolute;top:343px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft312">V�gverket<br/>Uppgiften ska gallras fem �r efter<br/>det att provet genomf�rdes</p> <p style="position:absolute;top:413px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft312">Uppgift om f�rarpr�vare som kun-<br/>skaps- eller k�rprov avlagts inf�r</p> <p style="position:absolute;top:413px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft312">V�gverket<br/>Uppgiften ska gallras fem �r efter<br/>det att provet genomf�rdes</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft312">Uppgift om genomf�rd riskutbild-<br/>ning</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft312">V�gverket<br/>Uppgiften ska gallras fem �r efter<br/>det att utbildningen genomf�rdes</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">Beslut om undantag</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft312">V�gverket<br/>Uppgiften ska gallras fem �r efter<br/>det att undantaget beslutades</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft41">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft41">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2001:650) om
v�gtrafikregister;

utf�rdad den 21 augusti 2008.

Regeringen f�reskriver att 5 kap. 6 � f�rordningen (2001:650) om v�gtra-

fikregister och bilaga 2 till f�rordningen ska ha f�ljande lydelse.

5 kap.

6

N�r V�gverket f�r en underr�ttelse fr�n Rikspolisstyrelsen enligt 2 �,

4 � andra stycket eller 5 � ska verket, med de begr�nsningar som framg�r av
tredje stycket, l�mna uppgifterna till den ber�rda l�nsstyrelsen om uppgif-
terna avser

1. en innehavare av g�llande k�rkortstillst�nd, k�rkort eller traktorkort,
2. den f�r vilken tid f�r �terkallelse tills vidare eller sp�rrtid enligt k�r-

kortslagen (1998:488) har beslutats men �nnu inte l�pt ut, den f�r vilken
sp�rrtiden l�pt ut och k�rkort f�r utf�rdas utan krav p� k�rkortstillst�nd eller
f�rarprov enligt 5 kap. 14 � andra stycket k�rkortslagen (1998:488), den f�r
vilken tid f�r villkorlig k�rkorts�terkallelse enligt lagen (1998:489) om f�r-
s�ksverksamhet med villkorlig k�rkorts�terkallelse har beslutats men �nnu
inte l�pt ut,

3. en innehavare av utl�ndskt k�rkort som �r permanent bosatt i Sverige,
4. en innehavare av g�llande taxif�rarlegitimation,
5. den f�r vilken tid f�r �terkallelse tills vidare av taxif�rarlegitimation
enligt yrkestrafiklagen (1998:490) har beslutats men �nnu inte l�pt ut,
6. den som har g�llande tillst�nd att driva yrkesm�ssig trafik eller n�gon
annan pr�vad som avses i 2 kap. 6 eller 7 � yrkestrafiklagen,
7. den som har g�llande tillst�nd att driva biluthyrning eller n�gon annan
pr�vad som avses i 8 eller 9 � lagen (1998:492) om biluthyrning.
Till uppgifterna ska fogas de uppgifter i fr�ga om k�rkortsregistreringen

enligt bilaga 2 punkterna 13 eller yrkestrafikregistreringen f�r personen
som l�nsstyrelsen beh�ver f�r pr�vningen.

Uppgifterna ska dock inte l�mnas till l�nsstyrelsen om underr�ttelsen en-

dast avser brott som sammanlagt har f�ranlett penningb�ter till ett belopp
som understiger 1 200 kronor. Detta g�ller dock inte om den som uppgiften
avser under de senaste fem �ren har befunnits skyldig till n�got annat brott
som avses i 2 �.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 oktober 2008.

SFS 2008:739

Utkom fr�n trycket
den 2 september 2008

background image

2

SFS 2008:739

P� regeringens v�gnar

�SA TORSTENSSON

Jonas Ragell
(N�ringsdepartementet)

background image

3

SFS 2008:739

Bilaga 2

1

I v�gtrafikregistret ska i fr�ga om k�rkortsregistreringen f�ljande uppgifter
f�ras in.

5. Uppgifter om k�rkortstillverkning

1

Senaste lydelse 2007:47.

Uppgifter

Myndighet som svarar f�r att
uppgift f�rs in i registret

S�rskilda regler

4. F�rarprovsuppgifter

Uppgift om genomf�rt kunskaps-
eller k�rprov som anges i 3 kap. 4 �
k�rkortslagen (1998:488)

V�gverket
Uppgiften ska gallras fem �r efter
det att provet genomf�rdes

Uppgift om bokning av kunskaps-
eller k�rprov enligt 3 kap. 4 � k�r-
kortslagen (1998:488)

V�gverket
Uppgiften ska gallras fem �r efter
det att provet genomf�rdes

Uppgift om f�rarpr�vare som kun-
skaps- eller k�rprov avlagts inf�r

V�gverket
Uppgiften ska gallras fem �r efter
det att provet genomf�rdes

Uppgift om genomf�rd riskutbild-
ning

V�gverket
Uppgiften ska gallras fem �r efter
det att utbildningen genomf�rdes

Beslut om undantag

V�gverket
Uppgiften ska gallras fem �r efter
det att undantaget beslutades

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;