SFS 2008:742 Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

080742.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft28{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft29{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft210{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft211{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft212{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rs�kringsr�relsef�rordningen <br/>(1982:790);</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 21 augusti 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rs�kringsr�relsef�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">(1982:790)</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:339px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:341px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft11"> </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:359px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels </i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:139px;white-space:nowrap" class="ft11">att 48 � ska upph�ra att g�lla,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:376px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels </i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:139px;white-space:nowrap" class="ft11">att 6 och 47 �� ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:412px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:410px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:412px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:412px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">En anm�lan f�r registrering enligt 2 kap. 13 � f�rs�kringsr�relselagen</p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">(1982:713) av bolag ska inneh�lla uppgift om </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:465px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>f�r samtliga f�rs�kringsbolag </i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:482px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft115">1. bolagets postadress, <br/>2. fullst�ndigt namn, personnummer eller, om s�dant saknas, f�delseda-</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">tum, postadress och, om postadressen avviker fr�n hemvistet, hemvist f�r<br/>f�ljande personer; </p> <p style="position:absolute;top:553px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft115">a) styrelseordf�rande, <br/>b) annan styrelseledamot, <br/>c) styrelsesuppleant, <br/>d) verkst�llande direkt�r, <br/>e) vice verkst�llande direkt�rer, <br/>f) s�rskild firmatecknare, <br/>g) s�rskild delgivningsmottagare enligt 8 kap. 13 � femte stycket f�rs�k-</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ringsr�relselagen, </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft115">h) revisor, <br/>i) revisorssuppleant, <br/>j) lekmannarevisor, och <br/>k) suppleant f�r lekmannarevisor, <br/>3. hur bolagets firma tecknas, </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:800px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>f�r f�rs�kringsaktiebolag </i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:818px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">4. det sammanlagda nominella beloppet av tecknade och tilldelade aktier</p> <p style="position:absolute;top:836px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">efter avdrag f�r aktier som har f�rklarats f�rverkade och inte �vertagits av<br/>n�gon annan (bolagets aktiekapital), </p> <p style="position:absolute;top:871px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft115">5. det belopp som har betalats med pengar eller med apportegendom, <br/>6. apportegendomens beskaffenhet,</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft112">F�rordningen omtryckt 1995:1601.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft112">Senaste lydelse 2007:1469.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>SFS 2008:742</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft116">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 september 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:742</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft23"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>f�r �msesidiga f�rs�kringsbolag </i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:89px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft212">7. inbetalt garantikapital. <br/>�r revisorn ett registrerat revisionsbolag, ska bolagets organisationsnum-</p> <p style="position:absolute;top:124px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">mer anges. </p> <p style="position:absolute;top:142px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft212">En anm�lan ska inneh�lla en f�rs�kran p� heder och samvete <br/>1. att de i f�rsta stycket 2 angivna personerna inte �r i konkurs eller har</p> <p style="position:absolute;top:177px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft212">f�rvaltare enligt 11 kap. 7 � f�r�ldrabalken eller, i fr�ga om en person som<br/>avses i f�rsta stycket 2 g, endast att han eller hon inte har f�rvaltare enligt<br/>11 kap. 7 � f�r�ldrabalken, </p> <p style="position:absolute;top:230px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">2. att bolagets revisor och revisorssuppleant uppfyller de beh�righetskrav</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft212">som anges i 10 kap. 3 och 4 �� f�rs�kringsr�relselagen samt att lekmannare-<br/>visor och suppleant f�r lekmannarevisor inte �r obeh�riga enligt 11 kap.<br/>10 � samma lag, </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">3. att uppgifterna i en anm�lan om val av styrelseordf�rande, verkst�l-</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft212">lande direkt�r, vice verkst�llande direkt�r och firmatecknare, om s�rskild<br/>delgivningsmottagare och om hur bolagets firma tecknas st�mmer �verens<br/>med de beslut som bolaget har fattat, och </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">4. att de personer som har utsetts till styrelseledam�ter, styrelsesupplean-</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft212">ter, styrelseordf�rande, verkst�llande direkt�r, vice verkst�llande direkt�r,<br/>firmatecknare, revisorer, revisorssuppleanter, lekmannarevisorer, supplean-<br/>ter f�r lekmannarevisorer och s�rskild delgivningsmottagare enligt 8 kap.<br/>13 � femte stycket f�rs�kringsr�relselagen har �tagit sig uppdragen. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:477px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>47 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:476px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft28">3</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:477px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft26"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft21">I �renden som r�r registrering enligt denna f�rordning ska avgift be-</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft212">talas f�r registrering och, i f�rekommande fall, dess kung�rande samt f�r<br/>�rendets handl�ggning och pr�vning. Avgifterna betalas med f�ljande be-<br/>lopp: </p> <p style="position:absolute;top:548px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">1. vid anm�lan f�r registrering av nybildat f�rs�kringsbolag, 2 200 kro-</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft212">nor, eller, om s�dan anm�lan �verf�rs elektroniskt och undertecknas med en<br/>elektronisk signatur, 1 900 kronor,</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">2. vid anm�lan av �ndring i firma eller av bifirma eller av firma i dess ly-</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft212">delse p� fr�mmande spr�k, 1 100 kronor, eller, om s�dan anm�lan �verf�rs<br/>elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur, 900 kronor,</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">3. vid anm�lan enligt 14 kap. 18 � tredje stycket f�rs�kringsr�relselagen</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">(1982:713), 480 kronor, </p> <p style="position:absolute;top:689px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">4. vid anm�lan enligt 15 a kap. 15 � f�rs�kringsr�relselagen av fusion ge-</p> <p style="position:absolute;top:707px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">nom kombination, 1 000 kronor, och </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">5. vid annan anm�lan till f�rs�kringsregistret, 900 kronor, eller, om s�dan</p> <p style="position:absolute;top:742px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft212">anm�lan �verf�rs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur,<br/>700 kronor. </p> <p style="position:absolute;top:778px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Om en anm�lan samtidigt omfattar registrering eller registrering av</p> <p style="position:absolute;top:795px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft212">�ndring av fler �n en firma, bifirma eller firma i dess lydelse p� fr�mmande<br/>spr�k, ska en avgift enligt f�rsta stycket 2 betalas f�r varje s�dan firma. </p> <p style="position:absolute;top:831px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Om det beg�rs att en registrering ska g�ras p� n�got annat spr�k �n</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">svenska, ska en avgift p� 500 kronor f�r varje s�dant spr�k betalas. </p> <p style="position:absolute;top:866px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft212">Avgift ska inte betalas f�r registrering av <br/>1. �ndrad postadress, </p> <p style="position:absolute;top:16px;left:137px;white-space:nowrap" class="ft29"> </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft29">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft210"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft211">Senaste lydelse 2007:1469.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2008:742</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">2. f�rh�llanden som en likvidator ska anm�la, om inte annat f�ljer av f�r-</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">sta stycket 3, </p> <p style="position:absolute;top:107px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">3. eget uttr�de fr�n uppdrag som revisor, revisorssuppleant, lekmannare-</p> <p style="position:absolute;top:124px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">visor eller suppleant f�r lekmannarevisor, eller </p> <p style="position:absolute;top:142px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft33">4. anm�lan fr�n r�tten, konkursf�rvaltaren eller Finansinspektionen. <br/>Avgift ska inte heller betalas f�r registrering enligt 4 kap. 15 � andra</p> <p style="position:absolute;top:177px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33">stycket, 6 kap. 7 � andra stycket, 15 kap. 3 � f�rsta stycket tredje meningen,<br/>15 a kap. 17 och 24 �� och 20 kap. 5 � f�rs�kringsr�relselagen. </p> <p style="position:absolute;top:213px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Avgift ska betalas n�r anm�lan om registrering ges in. Avgiften �terbeta-</p> <p style="position:absolute;top:230px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">las inte om handl�ggningen av ett �rende har p�b�rjats. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:267px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 oktober 2008.</p> <p style="position:absolute;top:302px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">MATS ODELL </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft33">Sonja Daltung<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft41">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft41">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rs�kringsr�relsef�rordningen
(1982:790);

utf�rdad den 21 augusti 2008.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rs�kringsr�relsef�rordningen

(1982:790)

1

dels

att 48 � ska upph�ra att g�lla,

dels

att 6 och 47 �� ska ha f�ljande lydelse.

6 �

2

En anm�lan f�r registrering enligt 2 kap. 13 � f�rs�kringsr�relselagen

(1982:713) av bolag ska inneh�lla uppgift om

f�r samtliga f�rs�kringsbolag

1. bolagets postadress,
2. fullst�ndigt namn, personnummer eller, om s�dant saknas, f�delseda-

tum, postadress och, om postadressen avviker fr�n hemvistet, hemvist f�r
f�ljande personer;

a) styrelseordf�rande,
b) annan styrelseledamot,
c) styrelsesuppleant,
d) verkst�llande direkt�r,
e) vice verkst�llande direkt�rer,
f) s�rskild firmatecknare,
g) s�rskild delgivningsmottagare enligt 8 kap. 13 � femte stycket f�rs�k-

ringsr�relselagen,

h) revisor,
i) revisorssuppleant,
j) lekmannarevisor, och
k) suppleant f�r lekmannarevisor,
3. hur bolagets firma tecknas,

f�r f�rs�kringsaktiebolag

4. det sammanlagda nominella beloppet av tecknade och tilldelade aktier

efter avdrag f�r aktier som har f�rklarats f�rverkade och inte �vertagits av
n�gon annan (bolagets aktiekapital),

5. det belopp som har betalats med pengar eller med apportegendom,
6. apportegendomens beskaffenhet,

1

F�rordningen omtryckt 1995:1601.

2

Senaste lydelse 2007:1469.

SFS 2008:742

Utkom fr�n trycket
den 2 september 2008

background image

2

SFS 2008:742

f�r �msesidiga f�rs�kringsbolag

7. inbetalt garantikapital.
�r revisorn ett registrerat revisionsbolag, ska bolagets organisationsnum-

mer anges.

En anm�lan ska inneh�lla en f�rs�kran p� heder och samvete
1. att de i f�rsta stycket 2 angivna personerna inte �r i konkurs eller har

f�rvaltare enligt 11 kap. 7 � f�r�ldrabalken eller, i fr�ga om en person som
avses i f�rsta stycket 2 g, endast att han eller hon inte har f�rvaltare enligt
11 kap. 7 � f�r�ldrabalken,

2. att bolagets revisor och revisorssuppleant uppfyller de beh�righetskrav

som anges i 10 kap. 3 och 4 �� f�rs�kringsr�relselagen samt att lekmannare-
visor och suppleant f�r lekmannarevisor inte �r obeh�riga enligt 11 kap.
10 � samma lag,

3. att uppgifterna i en anm�lan om val av styrelseordf�rande, verkst�l-

lande direkt�r, vice verkst�llande direkt�r och firmatecknare, om s�rskild
delgivningsmottagare och om hur bolagets firma tecknas st�mmer �verens
med de beslut som bolaget har fattat, och

4. att de personer som har utsetts till styrelseledam�ter, styrelsesupplean-

ter, styrelseordf�rande, verkst�llande direkt�r, vice verkst�llande direkt�r,
firmatecknare, revisorer, revisorssuppleanter, lekmannarevisorer, supplean-
ter f�r lekmannarevisorer och s�rskild delgivningsmottagare enligt 8 kap.
13 � femte stycket f�rs�kringsr�relselagen har �tagit sig uppdragen.

47 �

3

I �renden som r�r registrering enligt denna f�rordning ska avgift be-

talas f�r registrering och, i f�rekommande fall, dess kung�rande samt f�r
�rendets handl�ggning och pr�vning. Avgifterna betalas med f�ljande be-
lopp:

1. vid anm�lan f�r registrering av nybildat f�rs�kringsbolag, 2 200 kro-

nor, eller, om s�dan anm�lan �verf�rs elektroniskt och undertecknas med en
elektronisk signatur, 1 900 kronor,

2. vid anm�lan av �ndring i firma eller av bifirma eller av firma i dess ly-

delse p� fr�mmande spr�k, 1 100 kronor, eller, om s�dan anm�lan �verf�rs
elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur, 900 kronor,

3. vid anm�lan enligt 14 kap. 18 � tredje stycket f�rs�kringsr�relselagen

(1982:713), 480 kronor,

4. vid anm�lan enligt 15 a kap. 15 � f�rs�kringsr�relselagen av fusion ge-

nom kombination, 1 000 kronor, och

5. vid annan anm�lan till f�rs�kringsregistret, 900 kronor, eller, om s�dan

anm�lan �verf�rs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur,
700 kronor.

Om en anm�lan samtidigt omfattar registrering eller registrering av

�ndring av fler �n en firma, bifirma eller firma i dess lydelse p� fr�mmande
spr�k, ska en avgift enligt f�rsta stycket 2 betalas f�r varje s�dan firma.

Om det beg�rs att en registrering ska g�ras p� n�got annat spr�k �n

svenska, ska en avgift p� 500 kronor f�r varje s�dant spr�k betalas.

Avgift ska inte betalas f�r registrering av
1. �ndrad postadress,

3

Senaste lydelse 2007:1469.

background image

3

SFS 2008:742

2. f�rh�llanden som en likvidator ska anm�la, om inte annat f�ljer av f�r-

sta stycket 3,

3. eget uttr�de fr�n uppdrag som revisor, revisorssuppleant, lekmannare-

visor eller suppleant f�r lekmannarevisor, eller

4. anm�lan fr�n r�tten, konkursf�rvaltaren eller Finansinspektionen.
Avgift ska inte heller betalas f�r registrering enligt 4 kap. 15 � andra

stycket, 6 kap. 7 � andra stycket, 15 kap. 3 � f�rsta stycket tredje meningen,
15 a kap. 17 och 24 �� och 20 kap. 5 � f�rs�kringsr�relselagen.

Avgift ska betalas n�r anm�lan om registrering ges in. Avgiften �terbeta-

las inte om handl�ggningen av ett �rende har p�b�rjats.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 oktober 2008.

P� regeringens v�gnar

MATS ODELL

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;