SFS 2008:746 Förordning om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention

080746.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1992:986) om statlig <br/>bostadsbyggnadssubvention;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 28 augusti 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver att 19 a � f�rordningen (1992:986) om statlig bo-</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">stadsbyggnadssubvention ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:377px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>19 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft17">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft11">En ans�kan om utbetalning av bidrag ska ha kommit in till l�ns-</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">styrelsen </p> <p style="position:absolute;top:412px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">1. om projektet har f�rdigst�llts f�re den 1 januari 2007, senast den</p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">30 juni 2007 eller, om l�nsstyrelsens bidragsbeslut meddelats efter den<br/>30 april 2007, inom tv� m�nader fr�n bidragsbeslutet,</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">2. om projektet har f�rdigst�llts efter den 30 september 2011, senast den</p> <p style="position:absolute;top:482px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">31 mars 2012, och</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">3. i �vriga fall, inom sex m�nader fr�n det att projektet har f�rdigst�llts</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">eller inom tv� m�nader fr�n bidragsbeslutet.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:554px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft113">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 oktober 2008.<br/>2. Om l�nsstyrelsen f�re ikrafttr�dandet har meddelat ett bidragsbeslut f�r</p> <p style="position:absolute;top:589px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">projekt som f�rdigst�llts efter den 31 december 2006, ska ans�kan om utbe-<br/>talning ha kommit in till l�nsstyrelsen inom sex m�nader fr�n det att projek-<br/>tet har f�rdigst�llts eller senast den 1 december 2008.</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">MATS ODELL</p> <p style="position:absolute;top:713px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft113">Erik Nymansson<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 2006:1586.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2008:746</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 9 september 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1992:986) om statlig
bostadsbyggnadssubvention;

utf�rdad den 28 augusti 2008.

Regeringen f�reskriver att 19 a � f�rordningen (1992:986) om statlig bo-

stadsbyggnadssubvention ska ha f�ljande lydelse.

19 a �

1

En ans�kan om utbetalning av bidrag ska ha kommit in till l�ns-

styrelsen

1. om projektet har f�rdigst�llts f�re den 1 januari 2007, senast den

30 juni 2007 eller, om l�nsstyrelsens bidragsbeslut meddelats efter den
30 april 2007, inom tv� m�nader fr�n bidragsbeslutet,

2. om projektet har f�rdigst�llts efter den 30 september 2011, senast den

31 mars 2012, och

3. i �vriga fall, inom sex m�nader fr�n det att projektet har f�rdigst�llts

eller inom tv� m�nader fr�n bidragsbeslutet.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 oktober 2008.
2. Om l�nsstyrelsen f�re ikrafttr�dandet har meddelat ett bidragsbeslut f�r

projekt som f�rdigst�llts efter den 31 december 2006, ska ans�kan om utbe-
talning ha kommit in till l�nsstyrelsen inom sex m�nader fr�n det att projek-
tet har f�rdigst�llts eller senast den 1 december 2008.

P� regeringens v�gnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

1

Senaste lydelse 2006:1586.

SFS 2008:746

Utkom fr�n trycket
den 9 september 2008

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;