SFS 2008:747 Förordning om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

080747.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2000:605) om <br/>�rsredovisning och budgetunderlag;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 21 augusti 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver att 3 kap. 13 �� f�rordningen (2000:605) om �rs-</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">redovisning och budgetunderlag ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:386px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft15"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:412px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:412px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Myndigheten ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i</p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">f�rh�llande till de uppgifter som framg�r av myndighetens instruktion och<br/>till vad regeringen, i f�rekommande fall, har angett i regleringsbrev eller i<br/>n�got annat beslut.</p> <p style="position:absolute;top:482px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Resultatredovisningen ska fr�mst avse hur verksamhetens prestationer har</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utvecklats med avseende p� volym och kostnader.</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Resultatredovisningen ska l�mnas enligt en indelning som myndigheten</p> <p style="position:absolute;top:535px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">best�mmer, om inte regeringen har beslutat annat.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft15"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:571px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft17"> </p> <p style="position:absolute;top:569px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft15"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:571px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">Myndigheten ska f�rdela verksamhetens totala int�kter och kostnader</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">enligt den indelning som f�ljer av 1 � tredje stycket.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft15"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:624px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft17"> </p> <p style="position:absolute;top:622px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft15"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:624px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:624px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">Myndigheten ska redovisa de �tg�rder som har vidtagits i syfte att s�-</p> <p style="position:absolute;top:641px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">kerst�lla att kompetens finns f�r att fullg�ra de uppgifter som avses i 1 � f�r-<br/>sta stycket. I redovisningen ska det ing� en bed�mning av hur de vidtagna<br/>�tg�rderna sammantaget har bidragit till fullg�randet av dessa uppgifter.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:713px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2009 och till�mpas f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:731px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">g�ngen f�r r�kenskaps�ret 2009.</p> <p style="position:absolute;top:766px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:801px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ANDERS BORG</p> <p style="position:absolute;top:819px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft114">Erik Nymansson<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111">Senaste lydelse 2007:4.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111">Senaste lydelse 2005:797.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS 2008:747</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft115">Utkom fr�n trycket<br/>den 9 september 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2000:605) om
�rsredovisning och budgetunderlag;

utf�rdad den 21 augusti 2008.

Regeringen f�reskriver att 3 kap. 13 �� f�rordningen (2000:605) om �rs-

redovisning och budgetunderlag ska ha f�ljande lydelse.

3 kap.

1 �

Myndigheten ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i

f�rh�llande till de uppgifter som framg�r av myndighetens instruktion och
till vad regeringen, i f�rekommande fall, har angett i regleringsbrev eller i
n�got annat beslut.

Resultatredovisningen ska fr�mst avse hur verksamhetens prestationer har

utvecklats med avseende p� volym och kostnader.

Resultatredovisningen ska l�mnas enligt en indelning som myndigheten

best�mmer, om inte regeringen har beslutat annat.

2 �

1

Myndigheten ska f�rdela verksamhetens totala int�kter och kostnader

enligt den indelning som f�ljer av 1 � tredje stycket.

3 �

2

Myndigheten ska redovisa de �tg�rder som har vidtagits i syfte att s�-

kerst�lla att kompetens finns f�r att fullg�ra de uppgifter som avses i 1 � f�r-
sta stycket. I redovisningen ska det ing� en bed�mning av hur de vidtagna
�tg�rderna sammantaget har bidragit till fullg�randet av dessa uppgifter.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2009 och till�mpas f�rsta

g�ngen f�r r�kenskaps�ret 2009.

P� regeringens v�gnar

ANDERS BORG

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

1

Senaste lydelse 2007:4.

2

Senaste lydelse 2005:797.

SFS 2008:747

Utkom fr�n trycket
den 9 september 2008

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;