SFS 2008:748 Förordning med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier

080748.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>med instruktion f�r Svenska institutet f�r <br/>europapolitiska studier;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 4 september 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:368px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Uppgifter </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft15"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:394px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:394px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Svenska institutet f�r europapolitiska studier ska ta fram forsknings-</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">baserade analyser och annat underlag i fr�gor om utvecklingen av Euro-<br/>peiska unionen och Sveriges europapolitik. </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Institutet ska g�ra analyser och underlag tillg�ngliga f�r regeringen och</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">�vriga akt�rer i den politiska beslutsprocessen i Sverige och sj�lvst�ndigt<br/>och objektivt bidra till en allsidig belysning av aktuella europapolitiska fr�-<br/>gor.</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Institutet ska delta i internationellt utbyte inom sitt verksamhetsomr�de.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:563px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Ledning</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft15"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:588px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:588px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Myndigheten leds av en myndighetschef.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:633px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Organisation</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft15"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:659px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:659px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Vid myndigheten ska det finnas ett insynsr�d som best�r av h�gst sex</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ledam�ter.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:722px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Anst�llningar och uppdrag</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft15"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:747px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:747px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Direkt�ren �r myndighetschef.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:784px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 oktober 2008, d� f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:801px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">(2007:1228) med instruktion f�r Svenska institutet f�r europapolitiska<br/>studier ska upph�ra att g�lla.</p> <p style="position:absolute;top:854px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:889px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">CECILIA MALMSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:907px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft110">Torbj�rn Haak<br/>(Statsr�dsberedningen)</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2008:748</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 16 september 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
med instruktion f�r Svenska institutet f�r
europapolitiska studier;

utf�rdad den 4 september 2008.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

Uppgifter

1 �

Svenska institutet f�r europapolitiska studier ska ta fram forsknings-

baserade analyser och annat underlag i fr�gor om utvecklingen av Euro-
peiska unionen och Sveriges europapolitik.

Institutet ska g�ra analyser och underlag tillg�ngliga f�r regeringen och

�vriga akt�rer i den politiska beslutsprocessen i Sverige och sj�lvst�ndigt
och objektivt bidra till en allsidig belysning av aktuella europapolitiska fr�-
gor.

Institutet ska delta i internationellt utbyte inom sitt verksamhetsomr�de.

Ledning

2 �

Myndigheten leds av en myndighetschef.

Organisation

3 �

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsr�d som best�r av h�gst sex

ledam�ter.

Anst�llningar och uppdrag

4 �

Direkt�ren �r myndighetschef.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 oktober 2008, d� f�rordningen

(2007:1228) med instruktion f�r Svenska institutet f�r europapolitiska
studier ska upph�ra att g�lla.

P� regeringens v�gnar

CECILIA MALMSTR�M

Torbj�rn Haak
(Statsr�dsberedningen)

SFS 2008:748

Utkom fr�n trycket
den 16 september 2008

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;