SFS 2008:749 Förordning om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

080749.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.