SFS 2008:751 Förordning om ändring i förordningen (1977:743) om tillämpning av lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet

080751.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft29{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft210{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1977:743) om <br/>till�mpning av lagen (1976:108) om erk�nnande <br/>och verkst�llighet av utl�ndskt avg�rande <br/>ang�ende underh�llsskyldighet;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:327px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 4 september 2008.</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver att 1 och 2 �� f�rordningen (1977:743) om till-</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">l�mpning av lagen (1976:108) om erk�nnande och verkst�llighet av ut-<br/>l�ndskt avg�rande ang�ende underh�llsskyldighet ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:433px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:431px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft17">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">Lagen (1976:108) om erk�nnande och verkst�llighet av utl�ndskt av-</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">g�rande ang�ende underh�llsskyldighet ska till�mpas i f�rh�llande till nedan<br/>angivna stater, vilka har tilltr�tt Haagkonventionen den 2 oktober 1973 om<br/>erk�nnande och verkst�llighet av avg�rande ang�ende underh�llsskyldighet.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 2006:1025.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">Stat</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft113">Dag f�r konventionens ikraft-<br/>tr�dande i f�rh�llande till staten</p> <p style="position:absolute;top:559px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">Portugal</p> <p style="position:absolute;top:559px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft11">den 1 maj 1977</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">Schweiz </p> <p style="position:absolute;top:578px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft11">den 1 maj 1977</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">Frankrike</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft11">den 1 oktober 1977</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">Norge</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft11">den 1 juli 1978</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Storbritannien och Nordirland<br/>inklusive Jersey</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft113">den 1 mars 1980, Storbritannien och<br/>Nordirland<br/>den 1 november 2003, Jersey</p> <p style="position:absolute;top:689px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Nederl�nderna med Nederl�ndska<br/>Antillerna och Aruba</p> <p style="position:absolute;top:707px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft11">den 1 mars 1981</p> <p style="position:absolute;top:726px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">Luxemburg</p> <p style="position:absolute;top:726px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft11">den 1 juni 1981</p> <p style="position:absolute;top:745px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">Italien</p> <p style="position:absolute;top:745px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft11">den 1 januari 1982</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">Finland</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft11">den 1 juli 1983</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">Turkiet</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft11">den 1 november 1983</p> <p style="position:absolute;top:802px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">Tyskland</p> <p style="position:absolute;top:802px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft11">den 1 april 1987</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">Spanien</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft11">den 1 september 1987</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Danmark med undantag av<br/>Gr�nland</p> <p style="position:absolute;top:857px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft11">den 1 januari 1988</p> <p style="position:absolute;top:876px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">Tjeckien</p> <p style="position:absolute;top:876px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft11">den 1 januari 1993</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">Slovakien</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft11">den 1 januari 1993</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2008:751</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 16 september 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:751</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders, V�llingby 2008</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:222px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Konventionen tr�dde i kraft i f�rh�llande till Tjeckoslovakien den 1 maj</p> <p style="position:absolute;top:240px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">1977. Konventionsf�rpliktelserna har fr�n den 1 januari 1993 �vertagits av<br/>Tjeckien respektive Slovakien.</p> <p style="position:absolute;top:275px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Lagen ska till�mpas ocks� i f�rh�llande till Australien och F�renta sta-</p> <p style="position:absolute;top:293px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">terna j�mte Guam, Jungfru�arna, Puerto Rico och Samoa, dock med undan-<br/>tag av Alabama, District of Columbia och Mississippi.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:345px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft24">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft21">Om det i Nederl�nderna, Nederl�ndska Antillerna, Aruba, F�rbunds-</p> <p style="position:absolute;top:363px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">republiken Tyskland eller Ukraina har uppr�ttats en s�dan officiell handling<br/>(acte authentique) som avses i 3 � tredje stycket lagen (1976:108) om erk�n-<br/>nande och verkst�llighet av utl�ndskt avg�rande ang�ende underh�llsskyl-<br/>dighet, ska det som s�gs om avg�rande i den lagen i till�mpliga delar g�lla<br/>�ven en s�dan handling. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 oktober 2008.</p> <p style="position:absolute;top:505px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:558px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft210">Magnus Medin<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">Polen</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft21">den 1 juli 1996</p> <p style="position:absolute;top:131px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">Estland</p> <p style="position:absolute;top:131px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft21">den 1 april 1998</p> <p style="position:absolute;top:150px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">Litauen</p> <p style="position:absolute;top:150px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft21">den 1 oktober 2003</p> <p style="position:absolute;top:169px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">Grekland</p> <p style="position:absolute;top:169px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft21">den 1 februari 2004</p> <p style="position:absolute;top:188px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">Ukraina</p> <p style="position:absolute;top:188px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft21">den 1 augusti 2008</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft27">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft29">Senaste lydelse 1987:95.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:74px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">Stat</p> <p style="position:absolute;top:74px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft210">Dag f�r konventionens ikraft-<br/>tr�dande i f�rh�llande till staten</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1977:743) om
till�mpning av lagen (1976:108) om erk�nnande
och verkst�llighet av utl�ndskt avg�rande
ang�ende underh�llsskyldighet;

utf�rdad den 4 september 2008.

Regeringen f�reskriver att 1 och 2 �� f�rordningen (1977:743) om till-

l�mpning av lagen (1976:108) om erk�nnande och verkst�llighet av ut-
l�ndskt avg�rande ang�ende underh�llsskyldighet ska ha f�ljande lydelse.

1 �

1

Lagen (1976:108) om erk�nnande och verkst�llighet av utl�ndskt av-

g�rande ang�ende underh�llsskyldighet ska till�mpas i f�rh�llande till nedan
angivna stater, vilka har tilltr�tt Haagkonventionen den 2 oktober 1973 om
erk�nnande och verkst�llighet av avg�rande ang�ende underh�llsskyldighet.

1

Senaste lydelse 2006:1025.

Stat

Dag f�r konventionens ikraft-
tr�dande i f�rh�llande till staten

Portugal

den 1 maj 1977

Schweiz

den 1 maj 1977

Frankrike

den 1 oktober 1977

Norge

den 1 juli 1978

Storbritannien och Nordirland
inklusive Jersey

den 1 mars 1980, Storbritannien och
Nordirland
den 1 november 2003, Jersey

Nederl�nderna med Nederl�ndska
Antillerna och Aruba

den 1 mars 1981

Luxemburg

den 1 juni 1981

Italien

den 1 januari 1982

Finland

den 1 juli 1983

Turkiet

den 1 november 1983

Tyskland

den 1 april 1987

Spanien

den 1 september 1987

Danmark med undantag av
Gr�nland

den 1 januari 1988

Tjeckien

den 1 januari 1993

Slovakien

den 1 januari 1993

SFS 2008:751

Utkom fr�n trycket
den 16 september 2008

background image

2

SFS 2008:751

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

Konventionen tr�dde i kraft i f�rh�llande till Tjeckoslovakien den 1 maj

1977. Konventionsf�rpliktelserna har fr�n den 1 januari 1993 �vertagits av
Tjeckien respektive Slovakien.

Lagen ska till�mpas ocks� i f�rh�llande till Australien och F�renta sta-

terna j�mte Guam, Jungfru�arna, Puerto Rico och Samoa, dock med undan-
tag av Alabama, District of Columbia och Mississippi.

2 �

2

Om det i Nederl�nderna, Nederl�ndska Antillerna, Aruba, F�rbunds-

republiken Tyskland eller Ukraina har uppr�ttats en s�dan officiell handling
(acte authentique) som avses i 3 � tredje stycket lagen (1976:108) om erk�n-
nande och verkst�llighet av utl�ndskt avg�rande ang�ende underh�llsskyl-
dighet, ska det som s�gs om avg�rande i den lagen i till�mpliga delar g�lla
�ven en s�dan handling.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 oktober 2008.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

Polen

den 1 juli 1996

Estland

den 1 april 1998

Litauen

den 1 oktober 2003

Grekland

den 1 februari 2004

Ukraina

den 1 augusti 2008

2

Senaste lydelse 1987:95.

Stat

Dag f�r konventionens ikraft-
tr�dande i f�rh�llande till staten

;