SFS 2008:753 Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2009

080753.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.