SFS 2008:754 Förordning om statsbidrag för åtgärder som syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna

080754.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.