SFS 2008:756 Förordning om statsbidrag för handledarutbildning

080756.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>F�rordning<br/>om statsbidrag f�r handledarutbildning;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 4 september 2008.</p> <p style="position:absolute;top:304px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:304px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:349px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Inledande best�mmelser</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:375px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna f�rordning inneh�ller best�mmelser om statsbidrag f�r utbild-</p> <p style="position:absolute;top:393px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">ning av s�dana handledare som avses i f�rordningen (2007:1349) om f�r-<br/>s�ksverksamhet med gymnasial l�rlingsutbildning. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:446px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:446px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Statsbidrag l�mnas i m�n av tillg�ng till medel.</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Statsbidrag l�mnas f�r ett l�s�r (bidrags�r) i s�nder.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�ruts�ttningar f�r statsbidrag</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:534px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>3 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:534px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Statsbidrag enligt denna f�rordning f�r l�mnas till varje skolhuvudman</p> <p style="position:absolute;top:551px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">som deltar i f�rs�ksverksamheten enligt 3 � f�rordningen (2007:1349) om<br/>f�rs�ksverksamhet med gymnasial l�rlingsutbildning.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:604px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>4 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:604px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Statsbidrag f�r l�mnas f�r kostnader f�r huvudmannens utbildning av</p> <p style="position:absolute;top:622px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">l�rare. Utbildningen ska syfta till att �ka l�rarnas kompetens att utbilda<br/>handledare p� arbetsplatser som den arbetsplatsf�rlagda delen av den gym-<br/>nasiala l�rlingsutbildningen ska f�rl�ggas till. Statsbidraget f�r �ven l�mnas<br/>f�r huvudmannens utbildning av en s�dan handledare. Utbildningen ska om-<br/>fatta</p> <p style="position:absolute;top:710px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft114"> handledarrollen,<br/> handledarmetodik,<br/> bed�mning och betygss�ttning,<br/> gymnasieskolans styrdokument och annan relevant f�rfattningsregle-</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ring, och </p> <p style="position:absolute;top:799px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft114"> l�rlingsr�det och dess uppgifter.<br/>Bidrag f�r inte l�mnas f�r att anv�ndas som ers�ttning till arbetsplatsen</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">f�r den tid handledaren deltar i utbildning.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111">Jfr prop. 2007/08:1, utg.omr. 16, bet. 2007/08:UbU1, rskr. 2007/08:70.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS 2008:756</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft115">Utkom fr�n trycket<br/>den 16 september 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:756</b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Ber�kning av statsbidrag</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:97px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft21"> Statsbidraget ska f�rdelas mellan de skolhuvudm�n som uppfyller f�r-</p> <p style="position:absolute;top:115px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">uts�ttningarna i 3 och 4 �� p� grundval av antalet anlitade handledare under<br/>det aktuella l�s�ret. Varje handledare ber�ttigar huvudmannen till stats-<br/>bidrag med h�gst 3 500 kronor per l�s�r. </p> <p style="position:absolute;top:9px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:195px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Ans�kan och utbetalning</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft21"> Statens skolverk beslutar om och betalar ut statsbidrag efter ans�kan</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">fr�n skolhuvudmannen. </p> <p style="position:absolute;top:9px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Redovisning och uppf�ljning</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft21"> Statens skolverk ska f�lja upp hur statsbidraget anv�nds.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:137px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:344px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft21"> En skolhuvudman som har tilldelats statsbidrag ska till Statens skol-</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">verk redovisa hur bidraget har anv�nts. </p> <p style="position:absolute;top:9px;left:144px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:407px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>�terbetalning</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:149px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:432px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft21"> En skolhuvudman som har tagit emot statsbidrag enligt denna f�rord-</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">ning �r �terbetalningsskyldig, om </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">1. mottagaren genom att l�mna oriktiga uppgifter eller p� n�got annat s�tt</p> <p style="position:absolute;top:485px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">har f�rorsakat att bidraget har l�mnats felaktigt eller med f�r h�gt belopp,</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">2. statsbidraget av n�got annat sk�l har l�mnats felaktigt eller med f�r</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">h�gt belopp,</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft25">3. statsbidraget inte har anv�nts f�r avsett �ndam�l, eller<br/>4. den som har mottagit statsbidraget inte l�mnar s�dan redovisning som</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">avses i 8 �.</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kr�va tillbaka ett bidrag</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">om en skolhuvudman �r �terbetalningsskyldig enligt f�rsta stycket. Om det<br/>finns s�rskilda sk�l f�r det, f�r Skolverket efterge krav helt eller delvis.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:672px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Bemyndigande</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:697px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft21"> Statens skolverk f�r meddela de f�reskrifter som beh�vs f�r verkst�l-</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">ligheten av denna f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:760px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>�verklagande</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:786px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft21"> Statens skolverks beslut i �renden om statsbidrag enligt denna f�rord-</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">ning f�r inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:839px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 oktober 2008.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2008:756</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:107px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">JAN BJ�RKLUND</p> <p style="position:absolute;top:124px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft33">Charlotte Abrahamsson<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:195px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft41">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft41">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om statsbidrag f�r handledarutbildning;

utf�rdad den 4 september 2008.

Regeringen f�reskriver

1

f�ljande.

Inledande best�mmelser

1 �

Denna f�rordning inneh�ller best�mmelser om statsbidrag f�r utbild-

ning av s�dana handledare som avses i f�rordningen (2007:1349) om f�r-
s�ksverksamhet med gymnasial l�rlingsutbildning.

2 �

Statsbidrag l�mnas i m�n av tillg�ng till medel.

Statsbidrag l�mnas f�r ett l�s�r (bidrags�r) i s�nder.

F�ruts�ttningar f�r statsbidrag

3 �

Statsbidrag enligt denna f�rordning f�r l�mnas till varje skolhuvudman

som deltar i f�rs�ksverksamheten enligt 3 � f�rordningen (2007:1349) om
f�rs�ksverksamhet med gymnasial l�rlingsutbildning.

4 �

Statsbidrag f�r l�mnas f�r kostnader f�r huvudmannens utbildning av

l�rare. Utbildningen ska syfta till att �ka l�rarnas kompetens att utbilda
handledare p� arbetsplatser som den arbetsplatsf�rlagda delen av den gym-
nasiala l�rlingsutbildningen ska f�rl�ggas till. Statsbidraget f�r �ven l�mnas
f�r huvudmannens utbildning av en s�dan handledare. Utbildningen ska om-
fatta

 handledarrollen,
 handledarmetodik,
 bed�mning och betygss�ttning,
 gymnasieskolans styrdokument och annan relevant f�rfattningsregle-

ring, och

 l�rlingsr�det och dess uppgifter.
Bidrag f�r inte l�mnas f�r att anv�ndas som ers�ttning till arbetsplatsen

f�r den tid handledaren deltar i utbildning.

1

Jfr prop. 2007/08:1, utg.omr. 16, bet. 2007/08:UbU1, rskr. 2007/08:70.

SFS 2008:756

Utkom fr�n trycket
den 16 september 2008

background image

2

SFS 2008:756

Ber�kning av statsbidrag

5 �

Statsbidraget ska f�rdelas mellan de skolhuvudm�n som uppfyller f�r-

uts�ttningarna i 3 och 4 �� p� grundval av antalet anlitade handledare under
det aktuella l�s�ret. Varje handledare ber�ttigar huvudmannen till stats-
bidrag med h�gst 3 500 kronor per l�s�r.

Ans�kan och utbetalning

6 �

Statens skolverk beslutar om och betalar ut statsbidrag efter ans�kan

fr�n skolhuvudmannen.

Redovisning och uppf�ljning

7 �

Statens skolverk ska f�lja upp hur statsbidraget anv�nds.

8 �

En skolhuvudman som har tilldelats statsbidrag ska till Statens skol-

verk redovisa hur bidraget har anv�nts.

�terbetalning

9 �

En skolhuvudman som har tagit emot statsbidrag enligt denna f�rord-

ning �r �terbetalningsskyldig, om

1. mottagaren genom att l�mna oriktiga uppgifter eller p� n�got annat s�tt

har f�rorsakat att bidraget har l�mnats felaktigt eller med f�r h�gt belopp,

2. statsbidraget av n�got annat sk�l har l�mnats felaktigt eller med f�r

h�gt belopp,

3. statsbidraget inte har anv�nts f�r avsett �ndam�l, eller
4. den som har mottagit statsbidraget inte l�mnar s�dan redovisning som

avses i 8 �.

Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kr�va tillbaka ett bidrag

om en skolhuvudman �r �terbetalningsskyldig enligt f�rsta stycket. Om det
finns s�rskilda sk�l f�r det, f�r Skolverket efterge krav helt eller delvis.

Bemyndigande

10 �

Statens skolverk f�r meddela de f�reskrifter som beh�vs f�r verkst�l-

ligheten av denna f�rordning.

�verklagande

11 �

Statens skolverks beslut i �renden om statsbidrag enligt denna f�rord-

ning f�r inte �verklagas.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 oktober 2008.

background image

3

SFS 2008:756

P� regeringens v�gnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;