SFS 2008:757 Lag om ändring i riksdagsordningen

080757.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.