SFS 2008:759 Förordning om ikraftträdande av lagen (2008:478) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

080759.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2008:478) om ändring
i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga
fordon;

utfärdad den 11 september 2008.

Regeringen föreskriver att lagen (2008:478) om ändring i lagen

(1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon ska träda i kraft den
1 oktober 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

SFS 2008:759

Utkom från trycket
den 23 september 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008