SFS 2008:760 Förordning om ändring i förordningen (1997:1140) om vägavgift för vissa tunga fordon

080760.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.