SFS 2008:765 Förordning om ändring i förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter

080765.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.