SFS 2008:771 Förordning om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2009

080771.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om uppräkningsfaktorer vid beräkning av
preliminära kommunalskattemedel för 2009;

utfärdad den 11 september 2008.

Regeringen föreskriver att följande uppräkningsfaktorer ska användas vid

beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2009 enligt 4 § lagen
(1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets
utdebitering av skatt, m.m.

Inkomstår

Uppräkningsfaktor

2008

1,060

2009

1,040

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

SFS 2008:771

Utkom från trycket
den 23 september 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008