SFS 2008:771 Förordning om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2009

080771.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om uppr�kningsfaktorer vid ber�kning av <br/>prelimin�ra kommunalskattemedel f�r 2009;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 11 september 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver att f�ljande uppr�kningsfaktorer ska anv�ndas vid</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">ber�kning av prelimin�ra kommunalskattemedel f�r 2009 enligt 4 � lagen<br/>(1965:269) med s�rskilda best�mmelser om kommuns och annan menighets<br/>utdebitering av skatt, m.m.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:418px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">Inkomst�r</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft11">Uppr�kningsfaktor</p> <p style="position:absolute;top:441px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">2008</p> <p style="position:absolute;top:441px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft11">1,060</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:459px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">2009</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft11">1,040</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:535px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ANDERS BORG</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft17">Erik Nymansson<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS 2008:771</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 23 september 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om uppr�kningsfaktorer vid ber�kning av
prelimin�ra kommunalskattemedel f�r 2009;

utf�rdad den 11 september 2008.

Regeringen f�reskriver att f�ljande uppr�kningsfaktorer ska anv�ndas vid

ber�kning av prelimin�ra kommunalskattemedel f�r 2009 enligt 4 � lagen
(1965:269) med s�rskilda best�mmelser om kommuns och annan menighets
utdebitering av skatt, m.m.

Inkomst�r

Uppr�kningsfaktor

2008

1,060

2009

1,040

P� regeringens v�gnar

ANDERS BORG

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

SFS 2008:771

Utkom fr�n trycket
den 23 september 2008

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;