SFS 2008:773 Förordning om ändring i förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen

080773.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.