SFS 2008:775 Förordning om upphävande av förordningen (1988:1542) om behörighet att avgöra vissa ärenden enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

080775.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1988:1542) om
behörighet att avgöra vissa ärenden enligt lagen
(1976:380) om arbetsskadeförsäkring;

utfärdad den 18 september 2008.

Regeringen föreskriver att förordningen (1988:1542) om behörighet att

avgöra vissa ärenden enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring ska
upphöra att gälla vid utgången av september 2008.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2008:775

Utkom från trycket
den 30 september 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008