SFS 2008:777 Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning

080777.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft28{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft29{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft210{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft211{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft212{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2004:881) om <br/>kommunalekonomisk utj�mning;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 25 september 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver att bilagan till f�rordningen (2004:881) om kom-</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">munalekonomisk utj�mning ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2009.</p> <p style="position:absolute;top:413px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:448px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">MATS ODELL</p> <p style="position:absolute;top:466px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft17">Erik Nymansson<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS 2008:777</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 oktober 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:777</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft23"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:602px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>Bilaga</i></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:70px;left:640px;white-space:nowrap" class="ft26">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft27"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:97px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>Ber�kningsmetoder och n�rmare detaljer f�r kostnadsutj�mningen</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft23"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:139px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>Genomsnittlig standardkostnad </i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:165px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">Kommuner </p> <p style="position:absolute;top:191px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft212"> Den f�r landet genomsnittliga standardkostnaden i kronor per inv�nare f�re<br/>uppr�kning till utj�mnings�rets kostnadsniv� f�r var och en av f�ljande<br/>verksamheter �r: </p> <p style="position:absolute;top:252px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">F�rskoleverksamhet och skolbarnsomsorg</p> <p style="position:absolute;top:252px;left:497px;white-space:nowrap" class="ft21">5 333 </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft212">F�rskoleklass och grundskola <br/> F�rskoleklass</p> <p style="position:absolute;top:287px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft21">468</p> <p style="position:absolute;top:305px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21"> Grundskola</p> <p style="position:absolute;top:305px;left:497px;white-space:nowrap" class="ft21">8 076</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">Gymnasieskola</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:497px;white-space:nowrap" class="ft21">3 673</p> <p style="position:absolute;top:340px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft212">Individ- och familjeomsorg <br/> Barn- och ungdomsv�rd</p> <p style="position:absolute;top:358px;left:497px;white-space:nowrap" class="ft21">1 267</p> <p style="position:absolute;top:375px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21"> �vrig individ- och familjeomsorg</p> <p style="position:absolute;top:375px;left:497px;white-space:nowrap" class="ft21">1 679</p> <p style="position:absolute;top:393px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">�ldreomsorg</p> <p style="position:absolute;top:393px;left:497px;white-space:nowrap" class="ft21">8 274</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">Beloppen avser �r 2007.</p> <p style="position:absolute;top:470px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">Landsting </p> <p style="position:absolute;top:496px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft212">Den f�r landet genomsnittliga standardkostnaden f�re uppr�kning till utj�m-<br/>nings�rets kostnadsniv� f�r h�lso- och sjukv�rd �r 16 920 kronor per inv�-<br/>nare. Beloppet avser �r 2007.</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">Delat huvudmannaskap </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft212">Den f�r landet genomsnittliga standardkostnaden f�re uppr�kning till utj�m-<br/>nings�rets kostnadsniv� f�r kollektivtrafik �r 1 379 kronor per inv�nare. Be-<br/>loppet avser �r 2007.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft23"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:682px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>Nettoprisindex </i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:708px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft212">Uppr�kning till utj�mnings�rets kostnadsniv� sker med hj�lp av utveck-<br/>lingen av nettoprisindex. Som genomsnittlig procentuell f�r�ndring i netto-<br/>prisindex f�r respektive �r anv�nds f�ljande: 2003 (1,5), 2004 (0,1), 2005<br/>(0,1), 2006 (1,1), 2007 (2,7), 2008 (3,0) och 2009 (2,4).</p> <p style="position:absolute;top:779px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">F�ljande verksamheters och kostnadsslags standardkostnad r�knas upp till</p> <p style="position:absolute;top:796px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft212">utj�mnings�rets kostnadsniv� med hj�lp av nettoprisindex �ret f�re utj�m-<br/>nings�ret samt utj�mnings�ret: f�rskoleverksamhet och skolbarnsomsorg,<br/>f�rskoleklass och grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg,<br/>�ldreomsorg, l�ner, h�lso- och sjukv�rd samt kollektivtrafik. </p> <p style="position:absolute;top:867px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">F�ljande kostnadsslags standardkostnad r�knas upp till utj�mnings�rets</p> <p style="position:absolute;top:885px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft212">kostnadsniv� med hj�lp av nettoprisindex �r 2003 t.o.m. utj�mnings�ret: be-<br/>byggelsestruktur.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft29"> </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft29">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft210"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft211">Senaste lydelse 2007:1271.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2008:777</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">F�ljande kostnadsslags standardkostnad r�knas inte upp till utj�mnings-</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">�rets kostnadsniv�: barn och ungdomar med utl�ndsk bakgrund samt befolk-<br/>ningsf�r�ndringar.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:152px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>F�rskoleverksamhet och skolbarnsomsorg</b></p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft41">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft41">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2004:881) om
kommunalekonomisk utj�mning;

utf�rdad den 25 september 2008.

Regeringen f�reskriver att bilagan till f�rordningen (2004:881) om kom-

munalekonomisk utj�mning ska ha f�ljande lydelse.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2009.

P� regeringens v�gnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

SFS 2008:777

Utkom fr�n trycket
den 7 oktober 2008

background image

2

SFS 2008:777

Bilaga

1

Ber�kningsmetoder och n�rmare detaljer f�r kostnadsutj�mningen

Genomsnittlig standardkostnad

Kommuner

Den f�r landet genomsnittliga standardkostnaden i kronor per inv�nare f�re
uppr�kning till utj�mnings�rets kostnadsniv� f�r var och en av f�ljande
verksamheter �r:

F�rskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

5 333

F�rskoleklass och grundskola
 F�rskoleklass

468

 Grundskola

8 076

Gymnasieskola

3 673

Individ- och familjeomsorg
 Barn- och ungdomsv�rd

1 267

 �vrig individ- och familjeomsorg

1 679

�ldreomsorg

8 274

Beloppen avser �r 2007.

Landsting

Den f�r landet genomsnittliga standardkostnaden f�re uppr�kning till utj�m-
nings�rets kostnadsniv� f�r h�lso- och sjukv�rd �r 16 920 kronor per inv�-
nare. Beloppet avser �r 2007.

Delat huvudmannaskap

Den f�r landet genomsnittliga standardkostnaden f�re uppr�kning till utj�m-
nings�rets kostnadsniv� f�r kollektivtrafik �r 1 379 kronor per inv�nare. Be-
loppet avser �r 2007.

Nettoprisindex

Uppr�kning till utj�mnings�rets kostnadsniv� sker med hj�lp av utveck-
lingen av nettoprisindex. Som genomsnittlig procentuell f�r�ndring i netto-
prisindex f�r respektive �r anv�nds f�ljande: 2003 (1,5), 2004 (0,1), 2005
(0,1), 2006 (1,1), 2007 (2,7), 2008 (3,0) och 2009 (2,4).

F�ljande verksamheters och kostnadsslags standardkostnad r�knas upp till

utj�mnings�rets kostnadsniv� med hj�lp av nettoprisindex �ret f�re utj�m-
nings�ret samt utj�mnings�ret: f�rskoleverksamhet och skolbarnsomsorg,
f�rskoleklass och grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg,
�ldreomsorg, l�ner, h�lso- och sjukv�rd samt kollektivtrafik.

F�ljande kostnadsslags standardkostnad r�knas upp till utj�mnings�rets

kostnadsniv� med hj�lp av nettoprisindex �r 2003 t.o.m. utj�mnings�ret: be-
byggelsestruktur.

1

Senaste lydelse 2007:1271.

background image

3

SFS 2008:777

F�ljande kostnadsslags standardkostnad r�knas inte upp till utj�mnings-

�rets kostnadsniv�: barn och ungdomar med utl�ndsk bakgrund samt befolk-
ningsf�r�ndringar.

F�rskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;