SFS 2008:779 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2005:55) om elektronisk överföring av ansökningar om studiemedel

080779.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.