SFS 2008:779 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2005:55) om elektronisk överföring av ansökningar om studiemedel

080779.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fortsatt giltighet av förordningen (2005:55) om
elektronisk överföring av ansökningar om
studiemedel;

utfärdad den 25 september 2008.

Regeringen föreskriver att förordningen (2005:55) om elektronisk över-

föring av ansökningar om studiemedel, som gäller till och med den
31 december 2008

1

, ska fortsätta att gälla till och med den 31 december

2009.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1

Förordningens giltighetstid senast förlängd 2007:318.

SFS 2008:779

Utkom från trycket
den 7 oktober 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008