SFS 2008:780 Förordning om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

080780.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.