SFS 2008:784 Förordning om upphävande av förordningen (1999:856) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång

080784.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.