SFS 2008:785 Förordning om upphävande av förordningen (2001:38) om försöksverksamhet med videokonferens i allmän förvaltningsdomstol

080785.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.