SFS 2008:787 Förordning om ändring i förordningen (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:683) om ändring i rättegångsbalken och viss följdlagstiftning

080787.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:636) om
ikraftträdande av lagen (2005:683) om ändring i
rättegångsbalken och viss följdlagstiftning;

utfärdad den 25 september 2008.

Regeringen föreskriver att punkterna 2, 3, 14, 19 och 22 i förordningen

(2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:683) om ändring i rättegångs-
balken och viss följdlagstiftning ska utgå.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

SFS 2008:787

Utkom från trycket
den 14 oktober 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

;