SFS 2008:788 Förordning om upphävande av förordningen (2007:773) om dokumentation av muntlig bevisning genom ljud- och bildupptagning

080788.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.