SFS 2008:789 Förordning om användning av ljudöverföring och ljud- och bildöverföring vid domstolssammanträde

080789.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.