SFS 2008:793 Förordning om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

080793.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om f�rs�ksverksamhet med riksrekryterande <br/>gymnasial spetsutbildning;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 2 oktober 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:368px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Allm�nna best�mmelser</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft15"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:394px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:394px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna f�rordning inneh�ller best�mmelser om en f�rs�ksverksamhet</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning i matematik eller natur-<br/>vetenskapliga, samh�llsvetenskapliga eller humanistiska �mnen. F�rordningen<br/>g�ller f�r utbildning som p�b�rjas under tiden den 1 juli 2009den 30 juni<br/>2014. </p> <p style="position:absolute;top:482px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Med spetsutbildning enligt denna f�rordning avses en gymnasial utbild-</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ning som</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">1. inneh�ller gymnasiekurser med s�rskild f�rdjupning och breddning</p> <p style="position:absolute;top:535px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">inom det �mne eller �mnesomr�de som spetsutbildningen �r inriktad mot,<br/>ut�ver vad som f�r f�rekomma p� det nationella program som n�rmast mot-<br/>svarar spetsutbildningen, och </p> <p style="position:absolute;top:588px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">2. g�r det m�jligt f�r en elev att vid sidan av viss del av sina gymnasie-</p> <p style="position:absolute;top:606px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">studier l�sa kurser vid ett universitet eller en h�gskola.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:651px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Villkor f�r huvudmannens deltagande </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft15"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:677px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:677px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">En kommunal huvudman deltar i f�rs�ksverksamheten genom att</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">Statens skolverk beslutar att en utbildning som anordnas av en kommun ska<br/>vara riksrekryterande. Riksrekrytering enligt denna f�rordning f�r beviljas<br/>om huvudmannen</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">1. har ett etablerat samarbete med ett universitet eller en h�gskola som</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">kan erbjuda kurser i det �mne eller �mnesomr�de som spetsutbildningen �r<br/>inriktad mot, och </p> <p style="position:absolute;top:800px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">2. kan erbjuda en spetsutbildning av god kvalitet som uppfyller kraven i</p> <p style="position:absolute;top:818px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">denna f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:836px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Frist�ende gymnasieskolor som avses i 9 kap. 8 � skollagen (1985:1100)</p> <p style="position:absolute;top:853px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">f�r beviljas att delta i f�rs�ksverksamheten om de uppfyller de krav som<br/>anges i f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:888px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Skolverket f�r fatta beslut enligt f�rsta och andra stycket som avser h�gst</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">20 utbildningar, varav h�gst tio utbildningar vid det f�rsta ans�kningstillf�l-<br/>let. Skolverket ska str�va efter att utbildningarna �r j�mnt f�rdelade �ver</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2008:793</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 oktober 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:793</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">landet. Vid varje utbildning som ing�r i f�rs�ksverksamheten f�r varje �r<br/>h�gst 30 elever p�b�rja spetsutbildningen. Av de utbildningar som ing�r i<br/>f�rs�ksverksamheten ska h�gst 10 utbildningar avse matematik eller natur-<br/>vetenskapliga �mnen och h�gst 10 utbildningar avse samh�llsvetenskapliga<br/>eller humanistiska �mnen. </p> <p style="position:absolute;top:160px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Skolverkets beslut ska fattas efter samr�d med H�gskoleverket.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:205px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Ans�kan </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:230px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>3 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:230px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft21">Ans�kan om att en utbildning ska vara riksrekryterande inom ramen</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">f�r f�rs�ksverksamheten eller om att f� delta i f�rs�ksverksamheten ska<br/>l�mnas in till Statens skolverk f�rsta g�ngen senast den 1 december 2008<br/>och d�refter senast den 15 september kalender�ret f�re det �r utbildningen<br/>ska starta. </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Skolverket f�r meddela f�reskrifter om vilka uppgifter en ans�kan ska</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">inneh�lla och om vilka handlingar som ska ges in tillsammans med ans�kan. </p> <p style="position:absolute;top:9px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:381px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Gymnasief�rordningens till�mplighet</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:407px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>4 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft21">De f�reskrifter i gymnasief�rordningen (1992:394) som avser special-</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">utformade program och riksrekryterande utbildning g�ller f�r gymnasieut-<br/>bildning som anordnas inom ramen f�r f�rs�ksverksamheten i till�mpliga<br/>delar, om inte n�got annat f�ljer av denna f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:505px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Hur skolarbetet ska f�rl�ggas</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:530px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>5 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft21">Huvudmannen f�r besluta att elevernas skolarbete ska f�rl�ggas p� an-</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">nat s�tt �n vad som g�ller enligt 3 kap. 5 � gymnasief�rordningen<br/>(1992:394). </p> <p style="position:absolute;top:9px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:611px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Urval</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:636px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>6 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:636px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft21">Vid urval bland beh�riga s�kande f�r, f�rutom till betygen, h�nsyn tas</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">till ett prov som underlag f�r bed�mning av den s�kandes f�rdigheter eller<br/>kunskaper inom det �mne eller �mnesomr�de som spetsutbildningen �r in-<br/>riktad mot.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:734px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Utbildningens inneh�ll</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:760px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>7 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:760px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft21">Utbildningen ska bedrivas som ett specialutformat program som �r in-</p> <p style="position:absolute;top:778px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">r�ttat f�r en grupp elever. </p> <p style="position:absolute;top:795px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Ut�ver vad som f�r f�rekomma p� det nationella program som n�rmast</p> <p style="position:absolute;top:813px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">motsvarar spetsutbildningen, ska utbildningen inneh�lla gymnasiekurser<br/>med s�rskild f�rdjupning och breddning inom det �mne eller �mnesomr�de<br/>som spetsutbildningen �r inriktad mot.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2008:793</b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Betyg</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:97px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>8 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft31">I en elevs slutbetyg ska det antecknas att eleven har genomg�tt en ut-</p> <p style="position:absolute;top:115px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">bildning inom ramen f�r f�rs�ksverksamheten med spetsutbildning. Till<br/>slutbetyget ska fogas en beskrivning av spetsutbildningens inneh�ll.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:177px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Ers�ttning mellan huvudm�n</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:203px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>9 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft31">Om en kommun har tagit in en elev p� en riksrekryterande spetsutbild-</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">ning har den kommunen r�tt till ers�ttning f�r sina kostnader f�r elevens ut-<br/>bildning fr�n elevens hemkommun enligt f�ljande. F�r elever som har tagits<br/>in p� en s�dan utbildning i matematik eller naturvetenskapliga �mnen ska er-<br/>s�ttning ges med det belopp som motsvarar ers�ttning f�r naturvetenskaps-<br/>programmet enligt de f�reskrifter som Statens skolverk har meddelat med<br/>st�d av 2 kap. 12 � f�rordningen (1996:1206) om frist�ende skolor. F�r<br/>elever som har tagits in p� en riksrekryterande spetsutbildning i samh�llsve-<br/>tenskapliga eller humanistiska �mnen ska ers�ttning ges med det belopp som<br/>motsvarar ers�ttning f�r samh�llsvetenskapsprogrammet enligt n�mnda<br/>f�reskrifter. </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Om 9 kap. 8 a � andra stycket skollagen (1985:1100) inte kan till�mpas</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">n�r det g�ller det bidrag elevens hemkommun ska l�mna till en frist�ende<br/>gymnasieskola, ska bidrag l�mnas med det belopp som f�ljer av f�rsta<br/>stycket. </p> <p style="position:absolute;top:9px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:495px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>�verklagande</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:521px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>10 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft31">Statens skolverks beslut enligt denna f�rordning f�r inte �verklagas. </p> <p style="position:absolute;top:9px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:566px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Uppf�ljning och utv�rdering</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:591px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>11 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:189px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:591px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft31">De huvudm�n som deltar i f�rs�ksverksamheten �r skyldiga att med-</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">verka i uppf�ljning och utv�rdering av f�rs�ksverksamheten. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:644px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>12 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:644px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft31">Statens skolverk ska senast den 1 oktober varje �r med b�rjan 2010,</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">l�mna en redovisning till Regeringskansliet av omfattningen av f�rs�ksverk-<br/>samheten och en utv�rdering av den. Skolverket ska vid utv�rderingen sam-<br/>r�da med H�gskoleverket.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:734px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 november 2008.</p> <p style="position:absolute;top:769px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:804px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">JAN BJ�RKLUND</p> <p style="position:absolute;top:822px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft35">Charlotte Abrahamsson<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft41">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft41">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om f�rs�ksverksamhet med riksrekryterande
gymnasial spetsutbildning;

utf�rdad den 2 oktober 2008.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

Allm�nna best�mmelser

1 �

Denna f�rordning inneh�ller best�mmelser om en f�rs�ksverksamhet

med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning i matematik eller natur-
vetenskapliga, samh�llsvetenskapliga eller humanistiska �mnen. F�rordningen
g�ller f�r utbildning som p�b�rjas under tiden den 1 juli 2009den 30 juni
2014.

Med spetsutbildning enligt denna f�rordning avses en gymnasial utbild-

ning som

1. inneh�ller gymnasiekurser med s�rskild f�rdjupning och breddning

inom det �mne eller �mnesomr�de som spetsutbildningen �r inriktad mot,
ut�ver vad som f�r f�rekomma p� det nationella program som n�rmast mot-
svarar spetsutbildningen, och

2. g�r det m�jligt f�r en elev att vid sidan av viss del av sina gymnasie-

studier l�sa kurser vid ett universitet eller en h�gskola.

Villkor f�r huvudmannens deltagande

2 �

En kommunal huvudman deltar i f�rs�ksverksamheten genom att

Statens skolverk beslutar att en utbildning som anordnas av en kommun ska
vara riksrekryterande. Riksrekrytering enligt denna f�rordning f�r beviljas
om huvudmannen

1. har ett etablerat samarbete med ett universitet eller en h�gskola som

kan erbjuda kurser i det �mne eller �mnesomr�de som spetsutbildningen �r
inriktad mot, och

2. kan erbjuda en spetsutbildning av god kvalitet som uppfyller kraven i

denna f�rordning.

Frist�ende gymnasieskolor som avses i 9 kap. 8 � skollagen (1985:1100)

f�r beviljas att delta i f�rs�ksverksamheten om de uppfyller de krav som
anges i f�rsta stycket.

Skolverket f�r fatta beslut enligt f�rsta och andra stycket som avser h�gst

20 utbildningar, varav h�gst tio utbildningar vid det f�rsta ans�kningstillf�l-
let. Skolverket ska str�va efter att utbildningarna �r j�mnt f�rdelade �ver

SFS 2008:793

Utkom fr�n trycket
den 14 oktober 2008

background image

2

SFS 2008:793

landet. Vid varje utbildning som ing�r i f�rs�ksverksamheten f�r varje �r
h�gst 30 elever p�b�rja spetsutbildningen. Av de utbildningar som ing�r i
f�rs�ksverksamheten ska h�gst 10 utbildningar avse matematik eller natur-
vetenskapliga �mnen och h�gst 10 utbildningar avse samh�llsvetenskapliga
eller humanistiska �mnen.

Skolverkets beslut ska fattas efter samr�d med H�gskoleverket.

Ans�kan

3 �

Ans�kan om att en utbildning ska vara riksrekryterande inom ramen

f�r f�rs�ksverksamheten eller om att f� delta i f�rs�ksverksamheten ska
l�mnas in till Statens skolverk f�rsta g�ngen senast den 1 december 2008
och d�refter senast den 15 september kalender�ret f�re det �r utbildningen
ska starta.

Skolverket f�r meddela f�reskrifter om vilka uppgifter en ans�kan ska

inneh�lla och om vilka handlingar som ska ges in tillsammans med ans�kan.

Gymnasief�rordningens till�mplighet

4 �

De f�reskrifter i gymnasief�rordningen (1992:394) som avser special-

utformade program och riksrekryterande utbildning g�ller f�r gymnasieut-
bildning som anordnas inom ramen f�r f�rs�ksverksamheten i till�mpliga
delar, om inte n�got annat f�ljer av denna f�rordning.

Hur skolarbetet ska f�rl�ggas

5 �

Huvudmannen f�r besluta att elevernas skolarbete ska f�rl�ggas p� an-

nat s�tt �n vad som g�ller enligt 3 kap. 5 � gymnasief�rordningen
(1992:394).

Urval

6 �

Vid urval bland beh�riga s�kande f�r, f�rutom till betygen, h�nsyn tas

till ett prov som underlag f�r bed�mning av den s�kandes f�rdigheter eller
kunskaper inom det �mne eller �mnesomr�de som spetsutbildningen �r in-
riktad mot.

Utbildningens inneh�ll

7 �

Utbildningen ska bedrivas som ett specialutformat program som �r in-

r�ttat f�r en grupp elever.

Ut�ver vad som f�r f�rekomma p� det nationella program som n�rmast

motsvarar spetsutbildningen, ska utbildningen inneh�lla gymnasiekurser
med s�rskild f�rdjupning och breddning inom det �mne eller �mnesomr�de
som spetsutbildningen �r inriktad mot.

background image

3

SFS 2008:793

Betyg

8 �

I en elevs slutbetyg ska det antecknas att eleven har genomg�tt en ut-

bildning inom ramen f�r f�rs�ksverksamheten med spetsutbildning. Till
slutbetyget ska fogas en beskrivning av spetsutbildningens inneh�ll.

Ers�ttning mellan huvudm�n

9 �

Om en kommun har tagit in en elev p� en riksrekryterande spetsutbild-

ning har den kommunen r�tt till ers�ttning f�r sina kostnader f�r elevens ut-
bildning fr�n elevens hemkommun enligt f�ljande. F�r elever som har tagits
in p� en s�dan utbildning i matematik eller naturvetenskapliga �mnen ska er-
s�ttning ges med det belopp som motsvarar ers�ttning f�r naturvetenskaps-
programmet enligt de f�reskrifter som Statens skolverk har meddelat med
st�d av 2 kap. 12 � f�rordningen (1996:1206) om frist�ende skolor. F�r
elever som har tagits in p� en riksrekryterande spetsutbildning i samh�llsve-
tenskapliga eller humanistiska �mnen ska ers�ttning ges med det belopp som
motsvarar ers�ttning f�r samh�llsvetenskapsprogrammet enligt n�mnda
f�reskrifter.

Om 9 kap. 8 a � andra stycket skollagen (1985:1100) inte kan till�mpas

n�r det g�ller det bidrag elevens hemkommun ska l�mna till en frist�ende
gymnasieskola, ska bidrag l�mnas med det belopp som f�ljer av f�rsta
stycket.

�verklagande

10 �

Statens skolverks beslut enligt denna f�rordning f�r inte �verklagas.

Uppf�ljning och utv�rdering

11 �

De huvudm�n som deltar i f�rs�ksverksamheten �r skyldiga att med-

verka i uppf�ljning och utv�rdering av f�rs�ksverksamheten.

12 �

Statens skolverk ska senast den 1 oktober varje �r med b�rjan 2010,

l�mna en redovisning till Regeringskansliet av omfattningen av f�rs�ksverk-
samheten och en utv�rdering av den. Skolverket ska vid utv�rderingen sam-
r�da med H�gskoleverket.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 november 2008.

P� regeringens v�gnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;