SFS 2008:796 Tillkännagivande av staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner

080796.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande
av staters tillträde till Haagkonventionen om skydd
av barn och samarbete vid internationella
adoptioner;

beslutat den 9 oktober 2008.

Regeringen ger till känna följande.

Den i Haag den 29 maj 1993 antagna konventionen om skydd av barn och

samarbete vid internationella adoptioner trädde för Sveriges del i kraft den
1 september 1997. Konventionens engelska och franska texter, liksom en
svensk översättning av konventionstexten, har publicerats i Sveriges interna-
tionella överenskommelser (S� 1996:54). Samma texter finns intagna som
bilaga till lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haag-
konventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptio-
ner.

Konventionen har tillträtts av följande stater.

Stat

Dag för
konventionens
ikraftträdande för
staten i fråga

Förklaringar

Albanien

2001-01-01

Amerikas förenta
stater

2008-04-01

Amerikas förenta stater har av-
gett en förklaring i enlighet med
artikel 22.2

Andorra

1997-05-01

Andorra har avgett en förklaring
i enlighet med artikel 22.4

Armenien

2007-06-01

Armenien har avgett förklaringar
i enlighet med artiklarna 22.4
och 25

SFS 2008:796

Utkom från trycket
den 21 oktober 2008

2*

SFS 2008:795�802

background image

2

SFS 2008:796

Australien

1998-12-01

Australien har avgett en förkla-
ring i enlighet med artikel 45 att
konventionen ska omfatta alla
territoriella enheter i landet

Australien har också avgett för-
klaringar i enlighet med artik-
larna 22.4 och 25

Azerbajdzjan

2004-10-01

Azerbajdzjan har avgett förkla-
ringar i enlighet med artiklarna
22.4 och 25

Belgien

2005-09-01

Belgien har avgett en förklaring i
enlighet med artikel 22.4

Belize

2006-04-01

Bolivia

2002-07-01

Brasilien

1999-07-01

Brasilien har avgett en förklaring
i enlighet med artikel 22.4

Bulgarien

2002-09-01

Bulgarien har avgett förkla-
ringar i enlighet med artiklarna
22.4 och 25

Burkina Faso

1996-05-01

Burkina Faso har avgett en för-
klaring i enlighet med artikel
22.4

Burundi

1999-02-01

Chile

1999-11-01

Colombia

1998-11-01

Colombia har avgett förkla-
ringar i enlighet med artiklarna
22.2 och 22.4

Costa Rica

1996-02-01

Cypern

1995-06-01

Stat

Dag för
konventionens
ikraftträdande för
staten i fråga

Förklaringar

background image

3

SFS 2008:796

Danmark

1997-11-01

Danmark har avgett en förkla-
ring i enlighet med artikel 45 att
konventionen inte ska omfatta
Grönland

Danmark har också avgett för-
klaringar i enlighet med artik-
larna 22.4 och 25

Dominikanska
republiken

2007-03-01

Ecuador

1996-01-01

El Salvador

1999-03-01

El Salvador har avgett en förkla-
ring i enlighet med artikel 22.4

Estland

2002-06-01

Filippinerna

1996-11-01

Finland

1997-07-01

Frankrike

1998-10-01

Frankrike har avgett en förkla-
ring i enlighet med artikel 45 att
konventionen ska omfatta hela
Frankrikes territorium med un-
dantag för utomeuropeiska terri-
torier

Frankrike har också avgett för-
klaringar i enlighet med artik-
larna 22.4 och 25

Georgien

1999-08-01

Guatemala

2003-03-01

Guinea

2004-02-01

Indien

2003-10-01

Stat

Dag för
konventionens
ikraftträdande för
staten i fråga

Förklaringar

background image

4

SFS 2008:796

Island

2000-05-01

Israel

1999-06-01

Italien

2000-05-01

Italien har avgett förklaringar i
enlighet med artiklarna 22.2 och
25

Kambodja

2007-08-01

Kanada

1997-04-01

1997-04-01

1997-11-01

1998-08-01

1999-10-01

1999-12-01

2000-04-01

2001-09-01

2003-12-01

2006-02-01

Kanada har avgett förklaringar i
enlighet med artikel 45 att kon-
ventionen ska omfatta:

British Columbia, Manitoba,
New Brunswick, Prince Edward
Island och Saskatchewan

Alberta

Yukon Territory

Nova Scotia

Ontario

Northwest Territories

Nunavut

Newfoundland och Labrador

Quebec

Kanada har också avgett förkla-
ringar i enlighet med artikel 22.2
avseende New Brunswick,
Prince Edward Island, Saskat-
chewan, Yukon Territory, Nova
Scotia, Ontario, Nunavut, New-
foundland och Labrador, förkla-
ringar i enlighet med artikel 22.4
avseende British Columbia och

Stat

Dag för
konventionens
ikraftträdande för
staten i fråga

Förklaringar

background image

5

SFS 2008:796

Quebec samt en förklaring i en-
lighet med artikel 25 avseende
Quebec

Kenya

2007-06-01

Kina

2006-01-01

Kina har avgett förklaringar i en-
lighet med artiklarna 22.4 och 25

Kuba

2007-06-01

Lettland

2002-12-01

Litauen

1998-08-01

Luxemburg

2002-11-01

Luxemburg har avgett förkla-
ringar i enlighet med artiklarna
22.4 och 25

Madagaskar

2004-09-01

Mali

2006-09-01

Malta

2005-02-01

Mauritius

1999-01-01

Mexiko

1995-05-01

Mexiko har avgett en förklaring i
enlighet med artikel 22.2

Moldavien

1998-08-01

Monaco

1999-10-01

Mongoliet

2000-08-01

Nederländerna

1998-10-01

Norge

1998-01-01

Norge har avgett en förklaring i
enlighet med artikel 22.1 och
22.4

Stat

Dag för
konventionens
ikraftträdande för
staten i fråga

Förklaringar

background image

6

SFS 2008:796

Nya Zeeland

1999-01-01

Panama

2000-01-01

Panama har avgett förklaringar i
enlighet med artiklarna 22.4 och
25

Paraguay

1998-09-01

Peru

1996-01-01

Polen

1995-10-01

Polen har avgett en förklaring i
enlighet med artikel 22.4

Portugal

2004-07-01

Portugal har avgett en förklaring
i enlighet med artikel 22.4

Rumänien

1995-05-01

San Marino

2005-02-01

Schweiz

2003-01-01

Schweiz har avgett en förklaring
i enlighet med artiklarna 22.1
och 25

Seychellerna

2008-10-01

Slovakien

2001-10-01

Slovenien

2002-05-01

Spanien

1995-11-01

Spanien har avgett en förklaring
i enlighet med artikel 22.1

Sri Lanka

1995-05-01

Storbritannien
och Nordirland

2003-06-01

2003-06-01

Storbritannien och Nordirland
har avgett förklaringar i enlighet
med artikel 45 att konventionen
ska omfatta:

England, Wales, Skottland och
Nordirland

Stat

Dag för
konventionens
ikraftträdande för
staten i fråga

Förklaringar

background image

7

SFS 2008:796

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2005:783) av staters

tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid interna-
tionella adoptioner. Tillkännagivandet är föranlett av att Amerikas förenta
stater, Armenien, Belize, Dominikanska republiken, Kambodja, Kenya,
Kuba, Mali och Seychellerna har tillträtt konventionen.

2003-11-01

Isle of Man

Storbritannien och Nordirland
har också, för egen del och avse-
ende Isle of Man, avgett en för-
klaring i enlighet med artikel 25

Sverige

1997-09-01

Sverige har avgett en förklaring i
enlighet med artikel 22.4

Sydafrika

2003-12-01

Thailand

2004-08-01

Tjeckien

2000-06-01

Turkiet

2004-09-01

Tyskland

2002-03-01

Tyskland har avgett en förkla-
ring i enlighet med artikel 22.1

Ungern

2005-08-01

Ungern har avgett en förklaring i
enlighet med artikel 22.4

Uruguay

2004-04-01

Venezuela

1997-05-01

Venezuela har avgett förkla-
ringar i enlighet med artiklarna
22 och 25

Vitryssland

2003-11-01

Vitryssland har avgett en förkla-
ring i enlighet med artikel 22.1

�sterrike

1999-09-01

�sterrike har avgett en förkla-
ring i enlighet med artikel 22.4

Stat

Dag för
konventionens
ikraftträdande för
staten i fråga

Förklaringar

background image

8

SFS 2008:796

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)