SFS 2008:796 Tillkännagivande av staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner

080796.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.