SFS 2008:798 Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

080798.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.