SFS 2008:800 Förordning om ändring i förordningen (2008:643) om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem

080800.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.