SFS 2008:802 Förordning om ändring i förordningen (2006:1024) om omstruktureringsstöd till sockerproducenter

080802.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2006:1024) om <br/>omstruktureringsst�d till sockerproducenter;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 9 oktober 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver att 5 och 6 �� f�rordningen (2006:1024) om om-</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">struktureringsst�d till sockerproducenter ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:377px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Av det totala omstruktureringsst�det enligt artikel 3.1 i r�dets f�rord-</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">ning (EG) nr 320/2006 ska 10 procent ges till odlare och maskinentrepren�-<br/>rer enligt artikel 3.6 i samma f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:430px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Den tidsperiod som avses i artikel 3.6 i r�dets f�rordning (EG) nr</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">320/2006 ska vara reglerings�ret 2007/08.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:482px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:482px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">St�d enligt 5 � f�r i m�n av tillg�ng p� medel l�mnas i form av ers�tt-</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">ning f�r indragna sockerkvoter samt ers�ttning f�r v�rdef�rluster f�r maski-<br/>ner som helt eller delvis tagits ur anv�ndning till f�ljd av omstruktureringen.</p> <p style="position:absolute;top:535px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Av det totala st�det enligt f�rsta stycket ska 60 procent ges till odlare och</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">40 procent till maskinentrepren�rer. </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Jordbruksverket f�r meddela ytterligare f�reskrifter om ber�kning av st�d</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">enligt f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:625px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 november 2008. �ldre best�mmel-</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ser g�ller fortfarande f�r avtal som har ing�tts f�re den 1 oktober 2007.</p> <p style="position:absolute;top:678px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:713px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ESKIL ERLANDSSON</p> <p style="position:absolute;top:731px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft19">Mats Wiberg<br/>(Jordbruksdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS 2008:802</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 21 oktober 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2006:1024) om
omstruktureringsst�d till sockerproducenter;

utf�rdad den 9 oktober 2008.

Regeringen f�reskriver att 5 och 6 �� f�rordningen (2006:1024) om om-

struktureringsst�d till sockerproducenter ska ha f�ljande lydelse.

5 �

Av det totala omstruktureringsst�det enligt artikel 3.1 i r�dets f�rord-

ning (EG) nr 320/2006 ska 10 procent ges till odlare och maskinentrepren�-
rer enligt artikel 3.6 i samma f�rordning.

Den tidsperiod som avses i artikel 3.6 i r�dets f�rordning (EG) nr

320/2006 ska vara reglerings�ret 2007/08.

6 �

St�d enligt 5 � f�r i m�n av tillg�ng p� medel l�mnas i form av ers�tt-

ning f�r indragna sockerkvoter samt ers�ttning f�r v�rdef�rluster f�r maski-
ner som helt eller delvis tagits ur anv�ndning till f�ljd av omstruktureringen.

Av det totala st�det enligt f�rsta stycket ska 60 procent ges till odlare och

40 procent till maskinentrepren�rer.

Jordbruksverket f�r meddela ytterligare f�reskrifter om ber�kning av st�d

enligt f�rsta stycket.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 november 2008. �ldre best�mmel-

ser g�ller fortfarande f�r avtal som har ing�tts f�re den 1 oktober 2007.

P� regeringens v�gnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

SFS 2008:802

Utkom fr�n trycket
den 21 oktober 2008

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;