SFS 2008:804 Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)

080804.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:10px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:10px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft117{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft118{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>F�rordning<br/>om �ndring i socialtj�nstf�rordningen (2001:937);</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 16 oktober 2008.</p> <p style="position:absolute;top:304px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver att 2 kap. 1 � socialtj�nstf�rordningen (2001:937)</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:367px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft15"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:393px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft17"> </p> <p style="position:absolute;top:391px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">Riksnormen f�r ber�kning av sk�liga kostnader enligt 4 kap. 3 � f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:410px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">stycket 1 socialtj�nstlagen (2001:453) grundar sig p� Konsumentverkets se-<br/>naste pris- och konsumtionsunders�kningar och delas upp p� olika hush�lls-<br/>typer och �ldersintervaller.</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Riksnormen f�r ett hush�ll under 2009 utg�r summan av de personliga</p> <p style="position:absolute;top:481px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">kostnaderna f�r samtliga medlemmar i hush�llet och de gemensamma hus-<br/>h�llskostnaderna ber�knade enligt f�ljande tabeller.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft15"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:542px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft117"><b>Personliga kostnader i kronor per hemmavarande barn och <br/>skolungdom</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:591px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">ej lunch 5 dagar/vecka<br/>under 1 �r</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft11">12 �r</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft11">3 �r</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:309px;white-space:nowrap" class="ft11">46 �r</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:626px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">1 520</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft11">1 710</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft11">1 370</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:309px;white-space:nowrap" class="ft11">1 640</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:673px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">med lunch<br/>under 1 �r</p> <p style="position:absolute;top:691px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft11">12 �r 3 �r</p> <p style="position:absolute;top:691px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft11">46 �r 710 �r 1114 �r 1518 �r 1920 �r</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:709px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">1 650</p> <p style="position:absolute;top:709px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft11">1 880</p> <p style="position:absolute;top:709px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft11">1 540 1 880</p> <p style="position:absolute;top:709px;left:313px;white-space:nowrap" class="ft11">2 100</p> <p style="position:absolute;top:709px;left:367px;white-space:nowrap" class="ft11">2 410</p> <p style="position:absolute;top:709px;left:428px;white-space:nowrap" class="ft11">2 710</p> <p style="position:absolute;top:709px;left:488px;white-space:nowrap" class="ft11">2 740</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:759px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Personliga kostnader i kronor  vuxna</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:789px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">Ensamst�ende</p> <p style="position:absolute;top:789px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft11">Sambor</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:806px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">2 800</p> <p style="position:absolute;top:806px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft11">5 060</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111">Senaste lydelse 2007:1238.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS 2008:804</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft118">Utkom fr�n trycket<br/>den 28 oktober 2008</p> <p style="position:absolute;top:13px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft113"> </p> <p style="position:absolute;top:974px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">2* </p> <p style="position:absolute;top:13px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft114"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:974px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft114"><i>SFS 2008:804807</i></p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:804</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders, V�llingby 2008</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>Gemensamma hush�llskostnader i kronor  medlemmar i hush�llet</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:101px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">1 pers.</p> <p style="position:absolute;top:101px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft21">2 pers.</p> <p style="position:absolute;top:101px;left:337px;white-space:nowrap" class="ft21">3 pers.</p> <p style="position:absolute;top:101px;left:405px;white-space:nowrap" class="ft21">4 pers.</p> <p style="position:absolute;top:101px;left:472px;white-space:nowrap" class="ft21">5 pers.</p> <p style="position:absolute;top:101px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft21">6 pers.</p> <p style="position:absolute;top:101px;left:606px;white-space:nowrap" class="ft21">7 pers.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:125px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">880</p> <p style="position:absolute;top:125px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft21">990</p> <p style="position:absolute;top:125px;left:337px;white-space:nowrap" class="ft21">1 240</p> <p style="position:absolute;top:125px;left:405px;white-space:nowrap" class="ft21">1 420</p> <p style="position:absolute;top:125px;left:472px;white-space:nowrap" class="ft21">1 620</p> <p style="position:absolute;top:125px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft21">1 850</p> <p style="position:absolute;top:125px;left:606px;white-space:nowrap" class="ft21">2 020</p> <p style="position:absolute;top:166px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft27">F�r hush�ll med fler �n 7 personer ber�knas kostnaden f�r varje tillkom-<br/>mande hush�llsmedlem som skillnaden mellan hush�ll med 6 respektive<br/>7 personer.</p> <p style="position:absolute;top:219px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">F�r en vuxen person som inte �r att anse som sambo, men som ing�r i hus-</p> <p style="position:absolute;top:236px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft27">h�llsgemenskap med flera personer, ber�knas normen s�som personliga<br/>kostnader f�r ensamst�ende plus kvoten av de gemensamma kostnaderna f�r<br/>hush�llet och antalet medlemmar i hush�llet.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:308px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2009.</p> <p style="position:absolute;top:343px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:378px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">MARIA LARSSON</p> <p style="position:absolute;top:396px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft27">Marianne Jenryd<br/>(Socialdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i socialtj�nstf�rordningen (2001:937);

utf�rdad den 16 oktober 2008.

Regeringen f�reskriver att 2 kap. 1 � socialtj�nstf�rordningen (2001:937)

ska ha f�ljande lydelse.

2 kap.

1 �

1

Riksnormen f�r ber�kning av sk�liga kostnader enligt 4 kap. 3 � f�rsta

stycket 1 socialtj�nstlagen (2001:453) grundar sig p� Konsumentverkets se-
naste pris- och konsumtionsunders�kningar och delas upp p� olika hush�lls-
typer och �ldersintervaller.

Riksnormen f�r ett hush�ll under 2009 utg�r summan av de personliga

kostnaderna f�r samtliga medlemmar i hush�llet och de gemensamma hus-
h�llskostnaderna ber�knade enligt f�ljande tabeller.

Personliga kostnader i kronor per hemmavarande barn och
skolungdom

ej lunch 5 dagar/vecka
under 1 �r

12 �r

3 �r

46 �r

1 520

1 710

1 370

1 640

med lunch
under 1 �r

12 �r 3 �r

46 �r 710 �r 1114 �r 1518 �r 1920 �r

1 650

1 880

1 540 1 880

2 100

2 410

2 710

2 740

Personliga kostnader i kronor  vuxna

Ensamst�ende

Sambor

2 800

5 060

1

Senaste lydelse 2007:1238.

SFS 2008:804

Utkom fr�n trycket
den 28 oktober 2008

2*

SFS 2008:804807

background image

2

SFS 2008:804

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

Gemensamma hush�llskostnader i kronor  medlemmar i hush�llet

1 pers.

2 pers.

3 pers.

4 pers.

5 pers.

6 pers.

7 pers.

880

990

1 240

1 420

1 620

1 850

2 020

F�r hush�ll med fler �n 7 personer ber�knas kostnaden f�r varje tillkom-
mande hush�llsmedlem som skillnaden mellan hush�ll med 6 respektive
7 personer.

F�r en vuxen person som inte �r att anse som sambo, men som ing�r i hus-

h�llsgemenskap med flera personer, ber�knas normen s�som personliga
kostnader f�r ensamst�ende plus kvoten av de gemensamma kostnaderna f�r
hush�llet och antalet medlemmar i hush�llet.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2009.

P� regeringens v�gnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

;