SFS 2008:805 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

080805.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.