SFS 2008:806 Förordning om ikraftträdande av lagen (2007:522) om ändring i förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap

080806.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2007:522) om ändring
i förordningen (1931:429) om vissa internationella
rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och
förmynderskap;

utfärdad den 16 oktober 2008.

Regeringen föreskriver att lagen (2007:522) om ändring i förordningen

(1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap,
adoption och förmynderskap ska träda i kraft den 1 december 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

SFS 2008:806

Utkom från trycket
den 28 oktober 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008