SFS 2008:806 Förordning om ikraftträdande av lagen (2007:522) om ändring i förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap

080806.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.