SFS 2008:807 Förordning om ikraftträdande av lagen (2007:523) om ändring i lagen (1935:44) om dödsbo efter dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare, som hade hemvist här i riket, m.m.

080807.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2007:523) om ändring
i lagen (1935:44) om dödsbo efter dansk, finsk,
isländsk eller norsk medborgare, som hade hemvist
här i riket, m.m.;

utfärdad den 16 oktober 2008.

Regeringen föreskriver att lagen (2007:523) om ändring i lagen (1935:44)

om dödsbo efter dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare, som hade
hemvist här i riket, m.m. ska träda i kraft den 1 december 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

SFS 2008:807

Utkom från trycket
den 28 oktober 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008