SFS 2008:807 Förordning om ikraftträdande av lagen (2007:523) om ändring i lagen (1935:44) om dödsbo efter dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare, som hade hemvist här i riket, m.m.

080807.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om ikrafttr�dande av lagen (2007:523) om �ndring <br/>i lagen (1935:44) om d�dsbo efter dansk, finsk, <br/>isl�ndsk eller norsk medborgare, som hade hemvist <br/>h�r i riket, m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:327px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 16 oktober 2008.</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver att lagen (2007:523) om �ndring i lagen (1935:44)</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">om d�dsbo efter dansk, finsk, isl�ndsk eller norsk medborgare, som hade<br/>hemvist h�r i riket, m.m. ska tr�da i kraft den 1 december 2008.</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft17">Torbj�rn Malm<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS 2008:807</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 28 oktober 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om ikrafttr�dande av lagen (2007:523) om �ndring
i lagen (1935:44) om d�dsbo efter dansk, finsk,
isl�ndsk eller norsk medborgare, som hade hemvist
h�r i riket, m.m.;

utf�rdad den 16 oktober 2008.

Regeringen f�reskriver att lagen (2007:523) om �ndring i lagen (1935:44)

om d�dsbo efter dansk, finsk, isl�ndsk eller norsk medborgare, som hade
hemvist h�r i riket, m.m. ska tr�da i kraft den 1 december 2008.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Torbj�rn Malm
(Justitiedepartementet)

SFS 2008:807

Utkom fr�n trycket
den 28 oktober 2008

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;