SFS 2008:856 Lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

080856.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.