SFS 2008:859 Lag om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott

080859.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.