SFS 2008:860 Riksbankens föreskrifter om mynt på en krona med specialprägling med anledning av 200-årsminnet av freden 1809 då Finland skiljdes från Sverige

080860.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Riksbankens föreskrifter
om mynt på en krona med specialprägling med
anledning av 200-årsminnet av freden 1809 då
Finland skiljdes från Sverige;

beslutade den 29 augusti 2008.

Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 kap. 1 § lagen

(1988:1385) om Sveriges riksbank att ett mynt på en krona med specialpräg-
ling med anledning av 200-årsminnet av freden 1809 då Finland skiljdes
från Sverige ska ges ut samt att myntet ska ha följande storlek, beskaffenhet
och utseende.

1 §

Ett mynt med ett nominellt värde på en krona med specialprägling ska

ges ut.

2 §

Myntet ska tillverkas i en legering av 75 % koppar och 25 % nickel.

Myntet ska ha en vikt av 7,00 gram och en diameter av 25,0 mm. Kanthöj-
den ska vara 1,88 mm.

3 §

Vid uppvägning av det antal mynt som närmast motsvarar ett kilogram

får myntens genomsnittliga vikt avvika med högst 2 % från den vikt som
mynten ska ha enligt 2 §.

4 §

Myntet ska ha följande

prägel.

På framsidan Konung Carl XVI Gustafs porträtt i profil, vänster sida, om-

skriften ”CARL XVI GUSTAF SVERIGES KONUNG” samt under por-
trättet präglingsåret.

På frånsidan avbildas symboliskt havet som förbindelselänk mellan

Sverige och Finland. I övre kanten står citatet ”DEN UNDERBARA
SAGAN OM ETT LAND PÅ ANDRA SIDAN HAFVET”, hämtat ur Johan
Ludvig Runebergs bok ”Studentbesöket i Finland 1857”. I undre kanten står
”SVERIGE 1809 2009 FINLAND ”, riksbankschefens initialer (”SI”), första
bokstaven i utgivningsorten (”S”) samt formgivarens initialer (”AWJ”). I
underkantens mitt står valören ”1 KR”.

Randen ska vara räfflad.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2009.

SFS 2008:860

Utkom från trycket
den 18 november 2008

background image

2

SFS 2008:860

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På fullmäktiges i Riksbanken vägnar

JOHAN GERNANDT

Maria Svalfors