SFS 2008:864 Lag om ändring i lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare

080864.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1989:225) om ers�ttning till <br/>smittb�rare;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 6 november 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 5 � lagen (1989:225) om ers�ttning</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">till smittb�rare ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:377px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">Hel smittb�rarpenning utges till en smittb�rare som m�ste avst� helt</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">fr�n f�rv�rvsarbete. En fj�rdedels, halv eller tre fj�rdedels smittb�rarpenning<br/>utges till en smittb�rare som arbetar h�gst tre fj�rdedelar, h�lften respektive<br/>en fj�rdedel av den tid han annars skulle ha arbetat.</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Vid till�mpning av f�rsta stycket ska som f�rv�rvsarbete inte betraktas s�-</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">dant f�rv�rvsarbete som utf�rs under tid d� smittb�raren f�rv�rvsarbetar<br/>med st�d av 16 a kap. 2 � lagen (1962:381) om allm�n f�rs�kring. Om det<br/>inte g�r att avg�ra under vilken tid smittb�raren avst�r fr�n f�rv�rvsarbete<br/>ska fr�nvaron i f�rsta hand anses som fr�nvaro fr�n s�dant f�rv�rvsarbete<br/>som avses i 16 a kap. 2 � lagen om allm�n f�rs�kring.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2009.</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">MARIA LARSSON</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft113">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 2007/08:124, bet. 2008/09:SfU4, rskr. 2008/09:23.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 1990:160.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2008:864</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 18 november 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1989:225) om ers�ttning till
smittb�rare;

utf�rdad den 6 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 5 � lagen (1989:225) om ers�ttning

till smittb�rare ska ha f�ljande lydelse.

5 �

2

Hel smittb�rarpenning utges till en smittb�rare som m�ste avst� helt

fr�n f�rv�rvsarbete. En fj�rdedels, halv eller tre fj�rdedels smittb�rarpenning
utges till en smittb�rare som arbetar h�gst tre fj�rdedelar, h�lften respektive
en fj�rdedel av den tid han annars skulle ha arbetat.

Vid till�mpning av f�rsta stycket ska som f�rv�rvsarbete inte betraktas s�-

dant f�rv�rvsarbete som utf�rs under tid d� smittb�raren f�rv�rvsarbetar
med st�d av 16 a kap. 2 � lagen (1962:381) om allm�n f�rs�kring. Om det
inte g�r att avg�ra under vilken tid smittb�raren avst�r fr�n f�rv�rvsarbete
ska fr�nvaron i f�rsta hand anses som fr�nvaro fr�n s�dant f�rv�rvsarbete
som avses i 16 a kap. 2 � lagen om allm�n f�rs�kring.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2009.

P� regeringens v�gnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2007/08:124, bet. 2008/09:SfU4, rskr. 2008/09:23.

2

Senaste lydelse 1990:160.

SFS 2008:864

Utkom fr�n trycket
den 18 november 2008

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;