SFS 2008:867 Lag om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.

080867.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.