SFS 2008:868 Förordning om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från Försäkringskassan

080868.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.