SFS 2008:868 Förordning om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från Försäkringskassan

080868.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1982:366) om
utbetalning av dagersättningar från
Försäkringskassan;

utfärdad den 6 november 2008.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1982:366) om utbetalning av

dagersättningar från Försäkringskassan

1

ska upphöra att gälla vid utgången

av december 2008.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1

Senaste lydelse av 3 § 2004:886.

SFS 2008:868

Utkom från trycket
den 18 november 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008